Televízia obmedzí vysielanie, nepočíta s viacerými redaktormi

Mestská Televízia Poprad už na jeseň začne s obmedzovaním svojich služieb, naplno sa prejavia v budúcom roku.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Podľa informatívnej správy, o ktorej rokovali poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom rokovaní, televízia je dlhodobo v nepriaznivých ekonomických číslach. Vlani dostala televízia dotáciu na bežné výdavky 220-tisíc eur, ďalších 30-tisíc eur na kapitálové výdavky. Za uplynulý rok skončila televízia opäť v strate, tentoraz vyše 17-tisíc eur. S výnimkou roka 2015, za ostatných minimálne šesť rokov bola televízia vždy v strate. Na pokrytie tohtoročných nákladov poslanci schválili televízii k súčasným 170-tisícom eur ďalších 80-tisíc, čo je na úrovni minulého roku.

Televízia bude prepúšťať

Už na budúci rok však začne televízia s výraznými škrtami vo vysielaní, od čoho si sľubuje nové vedenie televízie zníženie nákladov. Ešte v máji si dala televízia urobiť prieskum za sedemtisíc eur, na základe ktorého plánuje nový konateľ Martin Sýkora viacero zmien. Výsledkom prieskumu je aj to, že úvahy o zrušení celej televízie sú neopodstatnené, keďže má 51-percentnú sledovanosť. Jedným z opatrení na zníženie nákladov bude prechod z dennej aktualizácie spravodajstva na dvakrát týždenne – v pondelok a štvrtok. V návrhu je dokonca zrušenie terestriálneho vysielania, takže mestská televízia by sa šírila len cez káblové rozvody. Tento návrh však ešte nie je konečný.

Keďže dôjde k zníženiu počtu odvysielaných príspevkov, z povinných tisíc (vlani ich bolo 1 169) na polovicu, dôjde aj k redukcii počtu spravodajských štábov. Kým v súčasnosti pracuje v televízii päť až šesť redaktorov, po novom majú byť už len dva spravodajské štáby – jeden s trvalým pracovným pomerom, druhý formou dohody o pracovnej činnosti. V reakcii na tieto zámery prišli tri redaktorky mestskej televízie na rokovanie zastupiteľstva oblečené v čiernom. Ročne by mali dva štáby v budúcnosti odvysielať 500 príspevkov. Nový konateľ televízie tiež plánuje obnoviť textové správy a oznamy vo vysielaní.

Ilustračná snímka: mik

Seniorský basketbal bol ohrozený

Poslanci mestského zastupiteľstva tiež schválili vyhlásenie súťaže na predaj bývalých kasární na sídlisku Západ. Bez výhrad schválili aj záverečný účet mesta za uplynulý rok. Veľmi dobre hodnotila výsledky hospodárenia mesta aj hlavná kontrolórka.

Ešte v úvode rokovania sa poslancom pripomenuli zástupcovia Basketbalového klubu Poprad. Reagovali tak na avizované zmeny v podpore seniorského športu v meste. Primátor Anton Danko aj priamo pred poslancami zopakoval jednu zo svojich téz volebného programu, že neplánuje v budúcnosti podporovať seniorský šport. Predstavitelia klubu priamo na rokovaní uviedli, že ak by na budúci rok nedostali dotáciu na seniorský ženský basketbal, tak družstvo žien do najbližšej ligy v nadchádzajúcom ročníku ani neprihlásia. Nakoniec dostali basketbalistky, ale aj ostatné seniorské kluby verejný prísľub, že v budúcom roku dostanú dotácie na úrovni roka 2019. Ďalšia podpora seniorského športu bude závisieť aj od výsledkov prieskumu, ktorý si plánuje samospráva dať urobiť.

Najbližšie zasadnutie budú mať popradskí poslanci v mimoriadnom termíne. Stretnúť sa majú 26. júna. Jediným bodom rokovania bude návrh na predaj podielu mesta v spoločnosti Aquapark Poprad, kde mesto vlastní 15 percent.

Rastislav OVŠONKA