Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 23. týždeň

* Prezentáciu Vysokých Tatier uskutočnili 1. júna v Bratislave predstavitelia regionálnych štruktúr Karpathenvereinu. Tatry pre zástupcov spolkov a samospráv z miest Moravy, Sliezska i Čiech prezentovala silná zostava: Alfréd Grosz, Július A. Hefty, Koloman Förster a Vojtech Haits. Všetci zdôrazňovali popri prírodných krásach aj pohostinnosť a význam návštevníkov pre zamestnanosť obyvateľstva.
* Výnimočnú návštevu privítali v Kežmarku. V doprovode župana Jána Rumanna prišiel na štúdijnú návštevu Seton Watson, v novinárskych kruhoch známy ako „Škótsky vietor“. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa so situáciou po rozpade Uhorska a štúdium slovenskej problematiky v podmienkach novej republiky.
* Náhla silná búrka 2. júna spôsobila nečakané škody v obci Majerka (už neexistujúcej), keď blesk spôsobil požiar evanjelického kostola a školy. Oba objekty ľahli popolom.
* Pracovnú schôdzu malo 2. júna vedenie Kežmarského športového klubu, ktorý je najväčším športovým spolkom v meste. Združoval celkom 120 členov, hlavne futbalistov, ale aj atlétov, ktorí sa zameriavali predovšetkým na hod oštepom a diskom. Prerokovali stav pripravenosti Športových slávností v polovici júna.
* Veliteľ 71. pešieho pluku npor. Mach zvolal 5. júna všetkých úradníkov, profesorov a učiteľov z Kežmarku, aby ich oboznámil s tým, že od 9. júna sa začína vojenská diktatúra v meste. Oboznámil ich s podmienkami pôsobenia v tejto situácii a výkon ich povolania podmienil prevzatím dekrétov a podpisom potvrdzujúcim prijatie podmienok ďalšieho pôsobenia.
* Začiatkom júna vyšiel zoznam odporúčaných slovenských kúpeľov aj so špecifikáciou chorôb, ktoré sa v nich liečia. Z 30 slovenských kúpeľov bolo 18 na Spiši.
* V rozbehnutej tenisovej sezóne kežmarskí podnikatelia podporili tamojší tenisový klub. Fabrikant Wein poskytol dotáciu 1000 korún, obchodník Belóczy 50 korún a ženský spolok ako časť výťažku z matiné 70 korún.

(arg)