Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 24. týždeň

* Vzrušenie na celom Spiši spôsobili správy o tom, že na území župy sa nachádzajú poľské vojenské jednotky, pričom 13. júna ich predvoj dosiahol líniu Spišská Belá (Tatranská Kotlina) až Tatranské Matliare. Rovnako sa jednotky mali pohybovať v Oravskej župe. K ochrane hraníc a územia bol povolaný jeden prápor 29. pešieho pluku sokolov a začalo sa aj diplomatické riešenie situácie, ktorá sa zakrátko načas upokojila.
* Začiatok júna bol radostný pre pracujúcich v matejovskej firme Scholtz C. A. Došlo totiž k citeľnému navýšeniu platov, čo bol výsledok proklamovanej sociálnej politiky majiteľov. Kvalitný sociálny program bol súčasťou firemnej kultúry spoločnosti.
* Veľký ničivý požiar vypukol 11. júna nad ránom vo firme Jozef Müller a syn v Podolínci. Požiar bezprostredne ohrozil železničnú stanicu a v jej priestoroch uložené drevo pripravené na nakladanie. Zasahovali hasičské zbory zo širšieho okolia.
* K ďalšiemu nešťastiu došlo na tatranskej železnici. Montéri pod vedením Michala Benedeka pracovali na oprave vrchného trolejového vedenia za Tatranskou Poliankou. Jeden z nich, Michal Pavko, nebol pri práci na montážnom vozni dostatočne pozorný a zasiahol ho elektrický prúd. Napriek rýchlemu transportu a lekárskemu zásahu Dr. Guhra sa nepodarilo obnoviť jeho životné funkcie. Bol to už tretí smrteľný úraz za desať rokov existencie železnice.
* Poľutovaniahodné nepokoje vypukli 9. júna v jednom z hostincov v Štrbe. V dôsledku postupu maďarských vojsk bola časť mladých z obce povolaná do vojenskej služby. Povolanci v hostinci zapíjali povolávací rozkaz a odniesli si to tam prítomní maďarskí hostia. Viacerí z nich napokon skončili v nemocnici v Spišskej Sobote a poriadok s mladými urobil až obecný notár Sokol.
* Povolávaniu do armády sa snažili vyhnúť mnohí mladí ľudia, a tak utekali do okolitých lesov. Vojenské veliteľstvo v Poprade od 11. júna zvýšilo hliadkovú činnosť a malé vojenské jednotky operovali v okolitých lesoch a chytali tých, ktorí sa chceli vyhnúť nástupu do vojenskej služby.

(arg)