Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 25. týždeň

* Vzrušenie a rozhorčenie vyvolala v Kežmarku správa o tom, že pri návrate z Bratislavy boli v Žiline vojenskými orgánmi zadržaní dvanásti občania mesta, v čele s Alfrédom Groszom. Stalo sa tak 21. júna a zámerom vojenských orgánov bolo prevezenie zadržaných do Terezína, kde mali byť neurčitú dobu internovaní. Do procesu prepustenia sa veľmi aktívne zapojil ľubický mestský hajtman Dr. Andor Roth – a úspešne.
* Veľký a ničivý požiar vypukol 20. júna v Stráňach pod Tatrami. Išlo o lesný požiar, príčinou bol blesk. Požiar znemožnil akúkoľvek premávku na cestách okolo obce, ale aj do Kežmarku. Zasahovali predovšetkým domáci hasiči, pomáhať prišli aj z okolia. V prevádzke boli neustále dve striekačky.
* Početné obce na úpätí Tatier dostali povolenie na využívanie lúk vo vyšších horských polohách na pasenie dobytka. Proti tomu sa ozvali lesníci, ktorí upozornili na fakt, že dobytok ničivo zasahuje lesné kultúry, predovšetkým mladý les.
* Dve vraždy v Tatranskej Polianke 10. júna prinútili represívne orgány konať proti skupine, ktorá sa sformovala najmä z občanov Popradu. Tí mali záškodníckymi akciami urýchliť a uľahčiť príchod maďarskej armády. Rozhodujúca vojensko-policajná akcia proti skupine sa udiala 17. júna. Zatknutých bolo celkom 26 ľudí, deportovaní boli do Terezína, po zdĺhavom dokazovaní súd vyriekol tresty v máji 1920.
* Vo viacerých podtatranských mestách vznikali organizácie Sociálnodemokratickej strany a tie zasahovali do správy vecí verejných dosť autoritatívne. Tak v Kežmarku sa zastali policajtov a upozornili, že vzhľadom na zvýšené životné náklady by sa im malo ku mzde priplácať ďalších 40 až 80 korún.
* Na Štátnej meštianskej škole chlapčenskej v Kežmarku sa od 26. júna začalo vyučovanie a malo trvať do 12. júla. Problémy sa črtali na evanjelickej dievčenskej škole.

(arg)