V Malom Slavkove budú občianske hliadky i zberný dvor

Momentálne dokončujeme rekonštrukciu materskej školy. Nad kultúrnym domom, v ktorom je aj škôlka, vzniklo nové poschodie, čím sa rozšírila kapacita škôlky z 20 detí na 60. S nadstavbou sme začali minulého roku a do konca augusta by sme budovu mali skolaudovať.

Obec Malý Slavkov. Snímka: archív obce

Okrem toho sa pripravujeme na výstavbu vodovodu, výstavbu separačného dvora a zníženie energetickej záťaže obecného úradu. Pokiaľ dostaneme zelenú po kontrole verejného obstarávania, tak by sme všetky tri aktivity mali stihnúť ešte tohto roku. Vodovod s dĺžkou 370 metrov je súčasťou projektu na rozšírenie rodinných domov v rómskej časti obce, kde sme zmenili územný plán a začali vytvárať stavebné pozemky. Následne by sme tam chceli vybudovať všetky inžinierske siete. Na zavedenie vodovodu sme získali dotáciu vo výške 60-tisíc eur. Zberný dvor by malo byť stredisko, kde by sa dotrieďoval separovaný zber a iné zložky odpadu, aby čo najmenej odpadu skončilo na skládke. Bude to aj pridaná hodnota pre občanov. Na realizáciu projektu sme dostali približne 330-tisíc eur. Pokiaľ ide o zníženie energetickej záťaže obecného úradu, budova by mala byť po rekonštrukcii beznákladová. Súčasťou prác, na ktoré sme získali 170-tisíc, bude zateplenie budovy, výmena strechy, namontovanie fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

Tohto roku by sme chceli robiť i hasičskú zbrojnicu, na ktorú sme dostali dotáciu vo výške takmer 30-tisíc eur. S hasičmi by sme k zbrojnici chceli svojpomocne postaviť ďalšiu garáž. Máme tiež pripravený projekt na výstavbu detského ihriska za asi osemtisíc eur. Podali sme žiadosť i na rozšírenie kamerového systému v obci. Okrem toho nám schválili, že u nás od septembra začnú pracovať občianske hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Štyria Rómovia budú zamestnaní, aby pomáhali s udržiavaním verejného poriadku a dohliadali, aby nevznikali čierne skládky.

Každoročne mávame poslednú júnovú sobotu Jánske ohne, kde sa stretne celá dedina. Tento rok by sme ich mali mať 29. júna v spolupráci s miestnym golfovým ihriskom, kde by sa mali konať, doplnené o bohatší kultúrny program. Už dlhé roky máme s Jánskymi ohňami spojený aj Deň detí, takže deti budú mať od 14.00 h až do večera súťaže. Od 19.30 sa začne kultúrny program, ktorý vygraduje o 21.30 h, keď zapálime vatru, a potom sa bude vo voľnej zábave pokračovať až do rána.

Ladislav ORAVEC
starosta obce Malý Slavkov