- Podtatranské noviny - http://www.podtatranske-noviny.sk -

Ad: Pri Popradskom plese má vyrásť ďalšia chata

V čísle 26 Podtatranských novín sme uverejnili článok o plánovanej výstavbe ďalšieho objektu pri Popradskom plese, ktorý má vybudovať spoločnosť Equis Invest Consulting. Na článok zareagoval riaditeľ Horského hotela Popradské pleso Juraj Kalman. Jeho stanovisko prinášame v plnom znení:

Horský hotel Popradské pleso. Snímka: rov

„Vyjadrenia riaditeľa Správy TANAP-u Ing. Pavla Majka v článku, ktorý vyšiel v Podtatranských novinách zo dňa 25. júna 2019 pod názvom Pri Popradskom plese má vyrásť ďalšia chata, sa nezakladajú na pravde. Jeho výrok „..a vybuduje sa nová čistiareň odpadových vôd, čo je v tomto území potrebné ako soľ, nakoľko stará čistiareň máva časté havárie a výpadky“ je v rozpore s realitou a v konečnom dôsledku poškodzuje aj dobré meno Horského hotela Popradské pleso.

Za osem rokov môjho pôsobenia na Popradskom plese sme mali jeden jediný, a aj to len hodinový výpadok, ktorý – paradoxne – zapríčinilo nárazové prečerpanie už mesiace nefunkčnej žumpy Majláthovej chaty! Som presvedčený, že tento výpadok by netrval ani spomínanú hodinu, ak by ten, kto spozoroval neodkalenú vodu v plese, okamžite upozornil personál horského hotela. Ten by okamžite zareagoval a zapol prečerpávanie. Avšak tento „dobrodinec“ radšej založil na Facebooku diskusiu a čakal na slávu…

Za osem rokov môjho pôsobenia v Horskom hoteli Popradské pleso sme investovali nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie a údržby čistiarne odpadových vôd, lebo nám skutočne záleží na prírode. Navyše, po udaniach sme mali kontrolu z inšpekcie životného prostredia, ktorá tiež potvrdila správne fungovanie čistiarne a nariadila monitorovanie, ktoré vykonáva pravidelne až doposiaľ s veľmi dobrými výsledkami. Sám som nespočetne veľa hodín strávil v čistiarni, zamestnanci hotela ju denne kontrolujú, preto nás pobúril výrok riaditeľa Správy TANAP-u, ktorý sa spomínaným spôsobom vyjadril, zrejme na základe facebookového statusu niekoho, koho ani nepoznal.“

(red)