„Belančania“ pripravili jubilejný 60. Jaskyniarsky týždeň

Jaskyniarska skupina Spišská Belá hostila minulý týždeň jaskyniarov z celého Slovenska i Moravy. Kolegov pozvali do Javorinky, Aksamitky či Alabastrovej jaskyne.

Účastníci Jaskyniarskeho týždňa. Snímka: archív Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá

Od stredy do nedele sa v Hoteli Magura v Ždiari stretli jaskyniari na jubilejnom 60. ročníku Jaskyniarskeho týždňa. Na programe mali exkurzie do významných jaskýň Vysokých, Belianskych Tatier a Pienin. „Najdôležitejšie je utužovanie vzťahov a kamarátstvo,“ zhodujú sa speleológovia.

Pozreli sa aj do priepasti Peklo

V Ždiari sa zišlo do 170 účastníkov z Moravy a z celého Slovenska – od Košíc cez Slovenský raj, Rožňavu, Banskú Bystricu, Novú Dubnicu až po – hoci sa to možno nezdá – domácu Bratislavu. V Belianskych Tatrách totiž fungujú dve skupiny – Spišská Belá a SPELEO Bratislava. „Sú to naši kamaráti, ktorým sme prepustili jeden kopec. Chodia tu veľmi často, sú dobrí jaskyniari, tak sme im z nášho veľkého regiónu troška odkrojili,“ hovorí organizačný vedúci Jaskyniarskeho týždňa Michal Grivalský. Účastníci mohli počas uplynulých dní navštíviť tri trasy v Belianskej jaskyni, a to klasickú sprievodcovskú, ďalej poza Pisanskú vežu smerom na priepasť Peklo a trasu smerom na Hladovú priepasť.

Speleológovia pred Alabastrovou jaskyňou. Snímka: Michal Grivalský

„Druhá veľmi zaujímavá lokalita je jaskyňa Javorinka, tam sa ide po Marakanu, pre náročných je Tristarska priepasť, potom máme Alabastrovú jaskyňu spolu s Ľadovou pivnicou. Chlapci z Bratislavy pôjdu do svojich jaskýň, to je Sedláková diera, Jaskyňa starých objaviteľov a Jaskyňa verných,“ hovorí Michal Grivalský. Okrem exkurzií na jaskyniarov čakali aj prednášky o histórii jaskyniarskych stretnutí, o lokalitách v Belianskych Tatrách, jaskynnej záchrane či o kryogénnych kalcitoch.

Prednášal aj Peter Magdolen zo SPELEO Bratislava. Snímka: Michal Grivalský

Naše jaskyne sú špecifické

Celý program je však podľa predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti Petra Holúbeka iba prostriedkom na stretávanie ľudí. „Ja sa teším na stretnutie a jaskyne pre mňa nie sú až také dôležité. Nás, čo sme už tieto jaskyne navštívili, najviac teší stretnutie s ľuďmi, ktorých sme už dlho nevideli,“ hovorí Peter Holúbek, ktorý zažil svoj prvý jaskyniarsky týždeň v roku 1986.

Vstup do Ľadovej pivnice. Snímka: Michal Grivalský

Stretávanie podporuje vzťahy a spoluprácu. Vysoké a Belianske Tatry sú náročné na klimatické podmienky. Keď napadnú dva metre snehu, hrozí lavína. Keď sa topí sneh, v jaskyniach je vysoká hladina vody. ˜˜„Tak sa zužuje termín na návštevu jaskýň na veľmi krátky čas. Iba spolupráca vedie k úspechom a objavom. Aj to je ukážka spolupráce medzi bratislavskými a miestnymi jaskyniarmi,“ hovorí Peter Holúbek.

Koncerty organizujú od ´71

História jaskyniarskych týždňov sa začala písať v roku 1969, keď sa nanovo konštituovala speleologická spoločnosť. Jaskyniarske týždne sa udeľovali prevažne podľa toho, ktorá jaskyňa mala významné výročie. Spišskobeľania organizovali akciu v rokoch 2015 a 2005, keď mala výročie jaskyniarska skupina a v rokoch 1981 a 1971, keď jubilovala Belianska jaskyňa.

O histórii tejto speleologickej akcie nám porozprával Vladimír Fudaly (pri mikrofóne). Snímka: Paula Grivalská

Na najstarší ročník v Belianskych Tatrách si zaspomínal predseda Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá Vladimír Fudaly: „Boli sme oblastná skupina číslo 4 v rámci Slovenska, bolo to 90. výročie Belianskej jaskyne. V spolupráci s Múzeom Slovenského krasu sme dali odliať pamätnú tabuľu, ktorá je vyvesená v Belianskej jaskyni. Robili sme exkurzie do Pienin, do Ružbách do travertínu a bolo to aj 700. výročie mesta Spišská Belá, a tak bol Jaskyniarsky týždeň aj prezentácia pre mesto. V rámci otvorenia sme mali aj koncert dychovej hudby v Hudobnej sieni Belianskej jaskyne, bolo to veľké nóvum. Na záver účastníci vychádzali z jaskyne po tme a každý niesol sviečku. Tá nálada bola taká fantastická, v ľuďoch to nechalo veľký dojem.“

Jana TOMALOVÁ