Cyklotrasa Aquavelo je hotová

Projekt zameraný na prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia je ukončený.

Výstavba cyklotrasy v katastrálnom území obce Kamienka. Snímka: archív obce Kamienka

V prvej polovici júna sa v obci Plaveč konala záverečná konferencia ohľadom ukončenia projektu cyklotrasy. Pozvaní boli zástupcovia z poľskej strany, z Bardejova a z okresu Stará Ľubovňa. „V projekte Aquavelo bola zapojená aj naša obec. Získali sme grant vo výške 200-tisíc eur. Spoluúčasť obce bola niečo cez 17-tisíc eur. Z týchto prostriedkov máme vybudovanú časť cyklochodníka, ktorá spája Kamienku s Hniezdnym, a potom prechádza do Ľubovnianskych kúpeľov. Po cyklotrase sa tak dá prejsť až do kúpeľného mestečka Muszyna v Poľsku,“ informuje starosta obce Kamienka Juraj Jedinák a pokračuje: „Tento rok ešte chceme pripraviť projektovú dokumentáciu na pokračovanie cyklotrasy, ktorá pôjde z Kamienky smerom na Lackovú a Vyšné Ružbachy. Jedna časť už je urobená.“

Pomôže mobilná aplikácia

Na prepojenie obcí Kamienka, Lacková a Vyšné Ružbachy chce starosta Kamienky použiť aj financie z projektu v rámci výziev Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre región, ktorej je predsedom. „V tomto čase už vychádzajú prvé výzvy. Naša obec chce z výzvy vo výške 25-tisíc eur realizovať odbočku z cyklotrasy v dĺžke 300 metrov ku miestnemu prameňu minerálnej vody. Zvyšok doplatíme z nášho rozpočtu,“ hovorí Juraj Jedinák a dodáva: „Cyklotrasa Aquavelo už je sprístupnená. Na našej stránke má peknú prezentáciu. Okrem toho, na mobil sa dá stiahnuť aplikácia, pomocou ktorej si cyklisti o trase nájdu všetko, čo potrebujú.“

V altánku, ktorý vznikol pozdĺž cyklotrasy v obci Kamienka, je umiestnený popis projektu Aquavelo i mapa cyklistického chodníka. Snímka: archív obce Kamienka

Projekt má podporiť región

Realizácia prvej etapy výstavby cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu sa začala v roku 2017. Hlavným cieľom projektu bolo hospodársky oživiť danú oblasť, lepšie využiť jej kultúrne a prírodné dedičstvo, spojiť sa a vytvoriť tak konkurenčné prostredie pre kúpeľné oblasti v rámci Európy. Výsledkom je dopravný uzol prepájajúci Krynicu, Muszynu, Piwnicznu, Szczawnicu, Vyšné Ružbachy, Starú Ľubovňu, Ľubovnianske kúpele, Bardejov a Bardejovské kúpele. Aquavelo má dĺžku takmer 231 kilometrov, pričom z veľkej časti vedie po už existujúcich trasách. Stavebné práce sa preto týkali necelých tridsiatich kilometrov, na ktorých bol položený asfalt či drvené kamenivo. Okrem toho bolo na trase umiestnených päťdesiat informačných tabúľ, sedemnásť odpočinkových miest, tri toalety, štyri nové lávky a jedna bola zrekonštruovaná. Z toho v rámci projektu v staroľubovnianskom okrese vzniklo z iniciatívy Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa viac ako jedenásť kilometrov cyklochodníka, osem miest na oddych či dvadsaťjeden informačných tabúľ.

Ľudmila GROMADOVÁ