Editoriál: Kultúrne ponosy z mesta Poprad

Minulý utorok sa mi v Poprade-Spišskej Sobote na vernisáži spoločnej výstavy bratov Rudolfa a Petra Rabatinovcov dostali do uší ponosy, že v Podtatranských novinách nedávame veľmi priestor kultúre ako takej a špeciálne výtvarníkom a že v médiách všeobecne nie je nejaký extrémny záujem o maliarske výstavy či život výtvarníkov. Odhliadnuc od faktu, že maliarska produkcia ozaj nie je verejnosťou veľmi docenená, som na obhajobu uviedla, že kultúra v našich-vašich novinách vychádza na jednej strane, kde sa snažíme striedať rôzne oblasti ako je divadlo, film, kniha, hudba, tanec či rôzne zamerané výstavy, pričom mnoho podujatí (nevynímajúc výstavy) dávame aspoň do pozvánok a bleskových správ.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Podľa obyvateľov v meste nie je dostatok kultúrnych podujatí. Ilustračná snímka: archív PN

A keď sme už pri tých ponosách, o deň neskôr som si vypočula názor jednej popradskej maminy, ktorá má pocit, že toto mesto takpovediac „kultúrne zaspalo“ a v priebehu roka sa či už v centre alebo v tunajších kultúrnych inštitúciách nedeje takmer nič zaujímavé pre mladých a rodiny s deťmi v porovnaní s inými väčšími mestami na Slovensku. Zhodou okolností som sa pred časom rozprávala i s jednou známou v mojom veku, ktorá nepochádza z Popradu, no žije tu a takisto pociťuje na Námestí sv. Egídia a jeho širšom okolí počas bežných dní prázdnotu a nedostatok spoločenského vyžitia. Podľa jej slov je to až zahanbujúce, napríklad v prípade, keď sa jej návštevníci mesta pýtali, kam by mohli neskoro večer zájsť a ona im nevedela dať uspokojivú odpoveď.

Obe spomínané dámy by v meste omnoho častejšie uvítali podujatia typu Viva Italia. V čom je teda problém? Vidím ich hneď niekoľko. Z mladých ľudí, ktorí v Poprade vyrastali, tu zostalo žiť len minimum, čo je zrejme dôsledkom toho, že tu chýba kvalitná vysoká škola a tým pádom aj typický študentský život a ruch, ktoré by tu mladých nielen udržali, ale dokázali by prilákať aj ďalších. Automaticky by sa tak zvýšila i atraktivita Popradu v očiach usporiadateľov rôznych slovenských i medzinárodných festivalov, koncertov, divadiel či súťaží. Na záver vám však dávam do pozornosti na podujatia dostatočne bohaté Popradské kultúrne leto. Snáď jedného dňa nastane situácia, že bude jedno také podujatie v Poprade striedať druhé.

Ľudmila Gromadová