Historický kalendár – 26. týždeň

29. júna zomrela akademická maliarka Anna Borovičková (3. 5. 1929 Hospozín, Česko – 29. 6. 1999 Kežmarok). V rokoch 1947 a 1948 študovala na Škole dekoratívneho umenia v Prahe. V rokoch 1949 až 1954 absolvovala vysokoškolské štúdium so zameraním na textilnú výtvarnú tvorbu na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe. Po príchode do Popradu sa niekoľko rokov venovala voľnej textilnej tvorbe, neskôr pracovala niekoľko rokov ako propagačná výtvarníčka vo Vagónke a od roku 1972 až do odchodu na dôchodok bola návrhárkou textilných výrobkov v kežmarskom Tatraľane. Venovala sa aj maliarskej tvorbe, najmä zátišiam a krajine. Anna Borovičková sa pravidelne zúčastňovala celoslovenských prehliadok úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, participovala i na viacerých kolektívnych prehliadkach voľného umenia.

Akademická maliarka Anna Borovičková bola i návrhárkou textílií v Tatraľane v Kežmarku. Ilustračná snímka: archív PN

29. júna sa narodil kníhkupec Juraj Liedemann (29. 6. 1734 Poprad-Spišská Sobota – 23. 9. 1811 Poprad-Spišská Sobota). Pôvodne bol kupcom v Spišskej Sobote, propagoval najmä knihy náučného a výchovného obsahu. Vlastným nákladom vydal Levočský evanjelický spevník.

30. júna zomrel vydavateľ a tlačiar Teodor Augustín Sauter (15. 8. 1886 Kežmarok – 30. 6. 1949 Český Krumlov, Česko). Navštevoval evanjelické lýceum a Strednú obchodnú školu v Kežmarku. V rokoch 1903 a 1904 bol praktikantom v kožiarskej fabrike v Liptovskom Mikuláši, potom bol spolupracovníkom v otcovom podniku, ktorý roku 1908 prevzal. V rokoch 1908 až 1942 bol šéfredaktorom a vydavateľom týždenníka Karpathen-Post (Karpatská pošta), v rokoch 1922 až 1937 aj jeho prílohy Zipser Heimat (Spišská vlasť) a v roku 1922 Zipser Landwirt (Spišský roľník). Bol aktívnym spolupracovníkom a tajomníkom Spolku obchodníkov a živnostníkov v Kežmarku. Ako vydavateľ podporoval aj niektorých spišských básnikov. Zachovanie spišskej kultúry bolo pre neho niečím posvätným, dôležitejším ako zisk. Vo svojich novinách sa zasadzoval hlavne po I. svetovej vojne za záležitosti spišských Nemcov. Noviny Karpathen-Post sa pod jeho vedením zasadzovali za vytvorenie samostatnej Spišskej republiky, boli proti vzniku prvej ČSR. Bol zakladateľom a predsedom Sociálnej demokracie na Spiši a v Kežmarku, neskôr podporoval Zipser Deutsche Partei (Spišsko-nemeckú stranu). V roku 1945 bol Teodor s celou svojou rodinou evakuovaný. Až do svojej smrti žil v ubytovni pre vysídlených v Českom Krumlove, neďaleko ktorého musel pracovať ako pastier oviec.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.