Historický kalendár – 28. týždeň

12. júla sa narodil cirkevný hodnostár Eliáš Fischer (12. 7. 1689 Toporec – 12. 6. 1774 Kežmarok). Študoval v Levoči, v Prešove a v rokoch 1709 až 1713 na univerzite vo Wittenbergu. V rokoch 1713 až 1729 bol evanjelickým farárom v Bardejove, v rokoch 1729 až 1734 bol diakonom. Od roku 1734 sa stal farárom v Kežmarku, od roku 1741 bol seniorom a od roku 1747 superintendantom potiského dištriktu. Stal sa vynikajúcim kazateľom, vydal svoju dizertačnú prácu.

15. júla zomrel botanik a mikrobiológ Vojtech Ján Husz (3. 2. 1892 Veľká-Poprad – 15. 7. 1954 Budapešť). Biológiu vyštudoval na univerzite v Budapešti. V rokoch 1915 až 1917 bol asistentom na univerzite, v roku 1922 bol spolupracovníkom Ústavu výživy a patológie rastlín, v roku 1929 už vedúcim Katedry patológie rastlín na Záhradníckom ústave. V roku 1936 sa stal profesorom na hospodárskej fakulte Vysokej školy technickej a v roku 1946 vedúcim Katedry rastlinnej patológie a Ústavu ochrany rastlín na Vysokej škole poľnohospodárskej. Pracovníkom Výskumného ústavu ochrany rastlín v Budapešti sa stal v roku 1949. Venoval sa hlavne výskumu hubovitých chorôb kultúrnych rastlín, bol autorom a spoluautorom mnohých monografických prác, publikoval okolo 400 štúdií a článkov v odborných časopisoch. Opísal v nich aj niektoré mikroskopické huby Tatier a Spiša.

Pred 60 rokmi vznikol horolezecký oddiel pri TJ Lokomotíva Vagónka Stavbár v Poprade (Bergamoti club). Počas štúdií v Košiciach sa na kurzoch lezenia v miestnom horolezeckom klube Slávia stretlo viacero Popradčanov, ako Juraj Weincziller, Pavol Šablatúra, Ján Skok, Ján Kaňa, Petrenčík, Milan Rybanský či Oto Radek. Po absolvovaní začiatočníckych kurzov v lezení táto skupina začala ihneď pôsobiť v Tatrách. Tejto skupine lezcov združených okolo Juraja Weinczillera skrsla myšlienka založiť horolezecký oddiel v Poprade. A tak Juraj Weincziller spolu s Jozefom Koršalom v júli 1959 zakladajú prvý horolezecký oddiel pri TJ Lokomotíva Vagónka Stavbár v Poprade, kde sa Weincziller stáva aj prvým predsedom oddielu. Novovzniknutému oddielu dali názov Bergamoti club. Názov bol totožný s klubom v Taliansku, kde v tom čase pôsobili špičkoví lezci. Novovzniknutý oddiel sa stretával každý štvrtok vo vtedajšej jedenásťročenke (dnešné gymnázium) a neskoršie v rodinnom dome Milana Rybanského, kde si určovali a dohadovali ciele, kde, kto a s kým pôjde liezť.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.