Hradisko zrenovuje protipožiarnu nádrž aj oplotenie cintorína

V obci sme v závere roka zrekonštruovali priestory toaliet v spoločenskej sále obecného úradu, dovybavili kuchyňu novým inventárom. V jarných mesiacoch sme realizovali druhú etapu rekonštrukčných prác kancelárie obecného úradu, ako aj toaliet na prízemí obecného úradu. Všetky renovačné práce sme financovali z vlastných zdrojov.

Obec Hradisko. Snímka: mapio.net

Tento rok máme v pláne rekonštruovať protipožiarnu nádrž, ktorú potrebujeme zásobovať vodou pre prípad rýchleho zásahu DHZ Hradisko do príchodu profesionálnych hasičov z Kežmarku. Na uvedenú rekonštrukciu sme dostali dotáciu vo výške 5-tisíc eur z Úradu vlády SR. Na základe našej žiadosti nám bola schválená dotácia 9,5-tisíc eur z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu a modernizáciu plota na miestnom cintoríne. Na tejto renovácii sa bude podieľať aj obec Hradisko spolufinancovaním, nakoľko ide o finančne náročnejšiu rekonštrukciu. Spoluúčasť obce vo výške deväťstopäťdesiat eur predstavuje desať percent z nákladov. Zrejme si budeme musieť rekonštrukciu rozdeliť na etapy (viac rokov), nakoľko oplotenie nebolo renovované od doby jeho vybudovania. Voda ako aj poveternostné podmienky spôsobili rozpadávanie betónových častí ako aj značnú koróziu jeho kovových častí, ktorej nezamedzil ani pravidelný náter.

Tradíciou v obci je každoročne stavanie mája na Turíce. Tento zvyk sa traduje z generácie na generáciu. Nakoľko sme malou obcou, tento rok nepripravujeme kultúrne ani športové podujatie.

Stanislava KELLNEROVÁ
starostka obce Hradisko