Pod barbakanom by sa mal ukrývať most

Barbakan na pozadí zrekonštruovaného hradu pôsobí ako „päsť na oko“. Na jeho rekonštrukciu sme sa pýtali vlastníka – mesta Kežmarok.

Aj barbakan potrebuje obnovu. Snímka: jat

Barbakan nie je súčasťou zástavby areálu Kežmarského hradu. Je pozostatkom Nižnej brány, ktorá sa opierala o hrad a bola priamo spojená s jeho severozápadným obytným traktom. Kežmarský barbakan – rondel mal za úlohu posilniť obranu vstupnej veže Nižnej brány a k nej vedúceho mostu. Patrí do kežmarského torzálneho zachovaného mestského opevnenia, a preto je vo vlastníctve mesta Kežmarok.

Termín zatiaľ nemajú

Posledná obnova barbakanu sa robila podľa vedúcej popradského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Ivety Bujnovej v 70-tych rokoch 20. storočia, keď boli použité nevhodné, nepriedušné cementové fasádne omietky. „Dôsledkom toho sú dnešné fasádne omietky a murované konštrukcie vlhké a zasolené,“ vysvetľuje Iveta Bujnová.

Rondel je súčasťou mestského opevnenia. Snímka: jat

Mesto pracuje na príprave rekonštrukcie barbakanu, termín realizácie však zatiaľ nie je známy a pre tento rok nie sú v rozpočte vyčlenené financie na opravu. Radnica má v pláne obnoviť na barbakane fasádne omietky a odizolovať stavbu voči zemnej vlhkosti a v rukách má rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu.

Práce určili pamiatkari

„Mesto má k dispozícii rozhodnutie, v súčasnosti sa pripravuje výkaz výmer a rozpočet uvedenej stavby a ohlásenie stavebných úprav stavebnému úradu,“ uviedla vedúca oddelenia majetkoprávneho a správy majetku MsÚ v Kežmarku Agáta Perignáthová.

Snímka: jat

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu plánuje mesto odstrániť staré cementové omietky a upraviť fasády hladkou priedušnou omietkou s priznaním nerovností kamenného muriva bez farebného fasádneho náteru. „V zámere je aj pokrytie plechom vnútornej koruny východnej časti barbakanu a atiky, odizolovanie stavby voči zemnej vlhkosti odkopom a vložením prevetrávacej fólie. Pred realizáciou opráv je potrebné realizovať archeologický výskum,“ uvádza Agáta Perignáthová.

Kamenný most ostal pod cestou

Mesto má povinnosť zrealizovať archeologický výskum, pretože výkopové práce súvisiace s odizolovaním barbakanu sa budú vykonávať na ploche archeologickej lokality. „Rondel Nižnej brány je dodnes zachovaný. Má priemer približne 22 metrov, na jednej stane je zrekonštruovaný do pôvodnej výšky rímsy, kde ostali aj náznaky ochodze a strieľne. Koncom 19. storočia boli do tejto časti rondelu pristavané z vnútornej strany dva domčeky a z vonkajšej strany zase hospodárske objekty. Protiľahlá strana rondelu sa zachovala už len v základoch, ktoré boli pri oprave v roku 1970 nadmurované do výšky jedného metra,“ uvádza archeologička Múzea v Kežmarku Marta Kučerová. Zachoval sa aj kamenný most spájajúci pôvodne bránu s rondelom. Podľa písomných zmienok mal byť most v roku 1579 od základov znova postavený. Dnes sa nachádza pod cestou.

Jana TOMALOVÁ