Rokovali o predaji podielu mesta v Aquacity

Poslanci žiadajú nový posudok na stanovenie hodnoty podielu mesta v spoločnosti.

Aquacity Poprad. Snímka: rov

Uplynulú stredu sa malo konať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade. To sa nakoniec zmenilo na rokovanie vedenia mesta a poslancov s vedením spoločnosti Aquapark Poprad, bez prítomnosti verejnosti.

Predmetom rokovania bol zámer mesta predať svoj 15-percentný podiel v spoločnosti Aquapark Poprad. Tento zámer avizoval primátor Anton Danko už krátko po nástupe do funkcie. V prvej polovici júna mesto Poprad zverejnilo zámer previesť svoj podiel rad v obchodnej spoločnosti z dôvodu osobitného zreteľa, keďže ide o prednostný prevod podielu na spoločníka, ktorý bol zmluvne zakotvený a ktorý sa musí v prvom rade uplatniť.

K dohode zatiaľ nedošlo

Mesto podľa zverejneného zámeru plánuje previesť svoj 15-percentný podiel za cenu 2,5 milióna eur na spoločníka Letheby & Sons Limited so sídlom v Lutone vo Veľkej Británii. Cena tohto podielu podľa znaleckého posudku, ktorý vypracovala spoločnosť Appraisal services, predstavuje 827 440 eur. „Momentálne ešte k dohode nedošlo. Ak sme sa rozhodli, že ideme tento podiel predávať, tak je otázka, za akých podmienok a v akej cene. To je celý problém. Chceme, aby si mesto pripravilo vlastný znalecký posudok a vedeli sme, o akej cene podielu hovoríme. Keď budeme mať jasné reálne čísla, potom môžeme debatovať, čo s tým ďalej,“ uviedol poslanec Peter Dujava.

Za súčasných podmienok, ktoré boli zverejnené v zámere predaja, poslanec Peter Dujava nebude súhlasiť s odpredajom podielu. „Preto trváme na tom, aby si mesto vypracovalo vlastný posudok. V tejto chvíli som kategoricky proti. Myslím si, že majetok, ktorý je v tejto spoločnosti vložený, akcionár veľmi dobre zhodnocuje a osobne nevidím dôvod, aby sme zo spoločnosti vystupovali, ale ak už máme vystúpiť, tak podmienky a cena má byť iná,“ uviedol Dujava. Ten na rokovaní navrhol väčšinovému vlastníkovi spoločnosti, či by bol ochotný za týchto podmienok odpredať mestu svoj väčšinový podiel. „Neevidujem odpoveď, ktorá by bola pozitívna,“ uviedol Dujava.

Primátor Anton Danko sa k výsledkom spoločného rokovania s poslancami a väčšinovým vlastníkom spoločnosti Aquapark Poprad odmietol vyjadriť.

Ilustračná snímka: aquacity.sk

O podiel mesta má záujem

Vedenie spoločnosti Aquapark Poprad prekvapilo rozhodnutie vedenia mesta odpredať 15-percentný podiel v spoločnosti. „V októbri sa v mestskom zastupiteľstve hlasovalo o memorande o spolupráci na ďalších desať rokov a hneď začiatkom roka prišiel návrh na predaj 15-percentného podielu. Dozvedeli sme sa o tom z médií,“ uviedol konateľ spoločnosti Richard Pichoňský. Väčšinový vlastník sa podľa Pichonského správa pragmaticky a o menšinový podiel vo firme má záujem. Zároveň si nemyslí, že by cena stanovená znaleckým posudkom bola neprimeraná. „Nemyslím si, že by boli znalci ochotní akýmkoľvek spôsobom narábať s cenou. My ich rešpektujeme. Zdôrazňujem však, že skutočná kúpna cena je oveľa vyššia ako cena stanovená znaleckým posudkom,“ dodal Pichonský.

Aj po odkúpení podielu mesta vo firme spoločnosť Aquapark Poprad plánuje naďalej spolupracovať so samosprávou. „Práve preto sme dali mestu návrh, aby sme v prípade odkúpenia podielu podpísali zmluvu o spolupráci, kde by sme jasne definovali nastavenie budúcej spolupráce, aby sa to čo najmenej dotklo obyvateľov mesta Poprad,“ uviedol Pichonský. Spoločnosť je pripravená správať sa tak, aby prevod podielov verejnosť negatívne nepocítila. Firma má naďalej záujem podporovať všetky popradské školy, škôlky, športovcov či bežných ľudí, ktorí využívajú rôzne výhody v rámci Aquacity.

Ilustračná snímka: aquacity.sk

Dividendy alebo podpora

Jeden z hlavných argumentov predaja obchodného podielu má byť skutočnosť, že mesto doteraz nemalo žiadny príjem či podiel na zisku. „Mesto sa musí konečne rozhodnúť, či od nás žiada, aby sme podporovali rôzne projekty v tomto meste, alebo žiada vyplácanie dividend. Nám je jedno, ako sa mesto rozhodne. Ak mesto od nás nežiada dividendy, ale žiada, aby sme podporovali rôzne akcie, podujatia alebo chod športových klubov či spoločensko-kultúrnych podujatí alebo istých cieľových skupín, tak ich budeme podporovať. Ak si žiada, aby sme to všetko zrušili a vyplatili dividendy a s peniazmi si bude narábať samostatne, sme pripravení urobiť aj to. Toto necháme na vôli poslancov a vedenia mesta, aby sa rozhodli ako ďalej,“ uzavrel Pichonský.

Podľa správy o činnosti a hospodárení spoločnosti Aquapark Poprad ešte z roku 2007, teda len päť rokov od vzniku spoločnosti, dosahovala celková hodnota podielu mesta vo firme 381 miliónov korún, čo je približne 12,6 milióna eur. Vklad spoločnosti, vrátane majetku mesta, predstavoval v tom čase 2,5 miliardy korún, čo je približne 82,9 milióna eur. Tieto výsledky prezentoval na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade ešte 25. júla 2008 väčšinový vlastník Jan Telensky.

Rastislav OVŠONKA