Sobášime i rozvádzame sa starší, ale Kežmarčania sa berú najmladší

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá. Vek sobášiacich i rozvádzajúcich sa, naopak, rastie.

Ilustračná snímka: Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier

V roku 2018 uzavrelo manželstvo v Prešovskom kraji 4 964 párov. V porovnaní s rokom 2017 počet sobášov klesol o 223, informovala Zuzana Kozoňová z prešovského pracoviska Štatistického úradu SR.

Najvyšší vek je v Poprade

V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Sabinov (7,2) a najmenej okres Humenné (5,3). Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o dva roky. Ženích mal v priemere 31 rokov a nevesta takmer 29 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď muži vstupovali do manželstva ako 29-roční a ženy ako 27-ročné do svojho prvého manželstva.

Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,9 roka) i neviest (31,1 roka) bol zaznamenaný v okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný vek ženíchov (29,2) bol v okrese Kežmarok a neviest (26,9) v okrese Sabinov. Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25 až 29-ročných (1 776 ženíchov, 2 037 neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 až 34-ročných (1 222) a u neviest to bola kategória 20 až 24-ročných (1 110 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 39 mužov vo veku 65 a viac rokov a 20 žien v rovnakom veku.

Máme najmenej rozvodov

V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 003 manželstiev, čo je oproti roku 2017 o 20 rozvodov menej. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Medzilaborce (35,2) a najmenej v okrese Sabinov (12,5). Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 40 rokov a mužov 43 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov vzrástol v priemere o tri roky. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,4 roka. V roku 2018 sa rozviedlo 212 párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do dvoch rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo 39 manželstiev.

Z hľadiska príčin rozvodov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,7 percent rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,7 percenta) a alkoholizmus (8,7 percenta), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (16,5 percenta), za nimi nasledovali ostatné príčiny (7,4 percenta) a nevera (5,5 percenta). V roku 2018 bolo ukončených rozvodom 58,8 percenta manželstiev s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.

(red)