Stavebné práce zabrzdil aj nález vojnovej munície

Do konca novembra potrvajú práce na oprave mostov na cestách prvej triedy vo Vernári a v Poprade.

Ilustračná snímka: jat

V oboch prípadoch ide o komplexnú rekonštrukciu mostných objektov vrátane priľahlých úsekov ciest. Hoci majú zhotovitelia čas do konca novembra, stavebné práce by chceli ukončiť ešte pred príchodom zimy, ktorá hlavne vo Vernári prichádza skôr.

Oprava za plnej premávky

„Keďže stav mosta bol veľmi zlý a mal aj nedostatočnú prietočnosť, rozhodlo sa, že existujúci mostný objekt sa odstráni celý aj so svojimi súčasťami a na jeho mieste sa postaví nový mostný objekt,“ informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová. Výstavba mosta sa robí v dvoch hlavných etapách, keďže tu nebolo možné urobiť úplnú obchádzku, na ktorú by bola odklonená doprava. Táto skutočnosť komplikuje celú výstavbu, keďže v danom mieste sú stiesnené podmienky na realizáciu. V apríli a máji stavebné práce komplikovalo aj počasie. „Okrem spomínaných okolností situáciu na stavenisku sťažilo aj objavenie munície z čias II. svetovej vojny pri opore mosta, čo si vyžiadalo dodatočné vykonanie pyrotechnického prieskumu v okolí mostného objektu,“ dodala Karelová.

Výstavba nového mosta vo Vernári je spolufinancovaná z európskych zdrojov. Stavebné náklady na rekonštrukciu mosta a priľahlého úseku cesty predstavujú takmer 1,123 milióna eur. Okrem prestavby mosta je súčasťou prác aj vyriešenie odvodnenia cesty, vybudovanie oporných múrov, zabezpečenie brehov potoka Strateník, výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste a nakoniec aj úprava cesty.

Ilustračná snímka: rov

Opravia i poškodené cesty

Stavebné práce pokračujú aj na oprave mosta v katastri Popradu na ceste I/18. „Po ukončení rekonštrukcie sa zvýši zaťažiteľnosť mosta a jeho bezpečnosť. Dôjde k vybudovaniu novej spriahajúcej dosky, nových prechodových oblastí a aj k novému živičnému krytu. Samozrejme, budú osadené nové záchytné a bezpečnostné zariadenia, vrátane nového označenia mosta a jeho únosnosti. Súčasťou opravy mosta bude aj nové opevnenie svahov rieky Poprad pod mostným objektom. Celkové náklady na opravu tohto mosta presiahnu 531-tisíc eur.

Slovenská správa ciest zabezpečuje v súčasnosti v rámci celého Slovenska verejné obstarávanie pod názvom Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC. V rámci tohto projektu by sa mal rekonštruovať aj úsek I/66 prieťah Popradu a tiež úsek cesty I/18 Poprad – Hôrka. Oprava je tu definovaná ako obnova krytu. Podobne by sa komplexnej rekonštrukcie mala dočkať aj cesta I/66 v úseku Popová – Hranovnica, ktorá je v súčasnosti v príprave.

Rastislav OVŠONKA