Tatranskí poslanci upravili podmienky súťaže

Mesto by si malo podľa poslancov zabezpečovať správu a údržbu osvetlenia vo vlastnej réžii.

Mestský úrad v Starom Smokovci. Snímka: rov

Mesto Vysoké Tatry sa pripravuje na výmenu prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní minulý štvrtok schválili vyhlásenie súťaže na prevádzkovateľa osvetlenia, ako aj jeho modernizáciu.

Čas majú do konca októbra

Výberové konanie musíme vyhlásiť, pretože nám v októbri končí zmluva o správe a údržbe osvetlenia, ktoré nám robila firma Eltodo. Táto spoločnosť nám to prevádzkovala 15 rokov,“ uviedol primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Poradenská firma AE group, ktorá pre mesto vypracovala Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Modernizácie verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry navrhla samospráve výmenu takmer 1 700 svietidiel s tým, že ich výmena by sa mala uskutočniť do 18 mesiacov. Víťaz verejného obstarávania by následne prevádzkoval verejné osvetlenie 15 rokov. Predpokladanú hodnotu zákazky, ktorej súčasťou by boli investície do modernizácie osvetlenia ako aj jeho prevádzka a údržba nasledujúcich 15 rokov, vyčíslila firma na takmer štyri milióny eur. Podľa primátora takouto cestou ide väčšina miest a obcí, ktoré riešia modernizáciu a správu verejného osvetlenia.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách. Snímka: rov

Poslanci navrhli vlastné riešenie

S takýmto riešením nesúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí prišli s vlastným návrhom. Pôvodne žiadali, aby víťaz súťaže prevádzkoval verejné osvetlenie len dva roky. Pre viaceré nedostatky a problematické body nakoniec došlo k úprave podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže. „Pôvodný návrh verejného obstarávania na modernizáciu a správu verejného osvetlenia rátal, že to bude jeden veľký balík. Nám sa to zdalo nelogické a neefektívne. Preto sme trvali na tom, aby sa to rozdelilo na modernizáciu a samostatne na správu osvetlenia, čo sa nakoniec aj podarilo,“ uviedol poslanec Matej Líška. Väčšine mestského zastupiteľstva sa nepozdávala ani 15-ročná lehota, počas ktorej by mal nový správca prevádzkovať osvetlenie vo Vysokých Tatrách. „Táto doba sa nám zdala zbytočne dlhá. Našou filozofiou je, aby sme správu verejného osvetlenia do pár rokov dostali pod mestskú spoločnosť Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry anemuseli ju zabezpečovať externou firmou. Aj preto sme skrátili dobu správy z 15 rokov na štyri. Dovtedy by sme chceli našu VPS-ku pripraviť na túto službu, aby sme si ju zabezpečovali vo vlastnej réžii,“ doplnil Líška.

Chcú mať zastúpenie vo výberovej komisii

Ďalšou výhradou, ktorá sa nakoniec dostala aj do uznesenia mestského zastupiteľstva, bolo zastúpenie poslancov v komisii na vyhodnocovanie ponúk vo verejnej súťaži. „Pôvodne sa s nami vôbec nerátalo a potrebujem mať prehľad, čo sa deje a v prvom rade, či je to výberové konanie transparentné,“ doplnil poslanec Líška, ktorý predkladal pôvodný poslanecký návrh na uznesenie.

Podľa primátora je tento názor poslancov neobvyklý. „Je to ich názor. Budeme priekopníci a vyskúšame, či bol model, ktorý sme mali 15 rokov dobrý, alebo sa osvedčí model, v ktorom bude jedna súťaž s dvomi predmetmi. V jednom bude správa a údržba osvetlenia a v druhom modernizácia,“ uviedol Mokoš. Prevádzka osvetlenia na štyri roky, ako to schválili poslanci v uznesení, je podľa Mokoša krátka doba. „Je to právomoc poslancov, oni sa rozhodli. Ja to budem rešpektovať. Chyby, ktoré tam boli, sme vzájomne odkomunikovali a odstránili,“ doplnil Mokoš. Podľa neho ide v rámci modernizácie osvetlenia aj o zavedenie smart city prvkov hlavne v rozvinutých turistických centrách.

Rastislav OVŠONKA