Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* V Novom Smokovci pred Telekiho vilou sa 23. júna ráno potulovala medvedica s dvoma štvormesačnými medvieďatami. Hájnik Vojnár ju zbadal asi 150 metrov pred ním a keďže medvedica zaútočila, hájnik ju jediným výstrelom usmrtil. Bol to už tretí prípad, dva predchádzajúce sa udiali vo Vyšných Hágoch a nad Veľkým Slavkovom.
* Železnica údolím Popradu zavádza v letnom období na trati z Popradu do Podolínca dva páry osobných vlakov, jeden ráno, druhý večer. Pretrvávajúci nedostatok uhlia a z toho vyplývajúci nedostatok elektrickej energie odstavili lanovku na Hrebienok, ozubnicová železnica mala povolené štyri jazdy a električka jazdila len v nevyhnutných prípadoch.
* Až 28. júna sa skončilo dvojtýždňové neželané dobrodružstvo matejovského učiteľa tanca Kaltensteina. Nachádzal sa totiž v Sabinove práve v čase, keď do mesta vtrhli vojská Maďarskej republiky rád. Ako opisoval učiteľ, ich jediným cieľom bolo rabovať a lúpiť. Napokon však československé jednotky túto armádu zatlačili za demarkačnú čiaru a učiteľ podstúpil dobrodružnú cestu domov, vrátane prechodu frontovej línie pri Krompachoch. V kaviarni mal učiteľ vďačnú tému na rozprávanie a našiel ešte vďačnejších poslucháčov…
* V závere júna sa menili pod Tatrami čiastočne kvóty prídelu potravín. Múka mala hornú hranicu 2 kg na hlavu, maslo malo síce kvótu, ale nebolo, rovnako ani cukor. Zaujímavý bol prídel hovädzieho mäsa: pre menej ako deväťčlennú rodinu to bolo 375 g na hlavu, pre viacčlennú rodinu potom pol kilogramu.
* Tatranské kúpeľné a liečebné zariadenia fungovali aj na konci júna v obmedzenom režime. Významnejšie boli obsadené iba Nový Smokovec a Tatranská Polianka. A tak v nadchádzajúcom lete mala z Tatier najväčší úžitok drevárska firma Glesinger, ktorá likvidovala následky prvých letných búrok, po ktorých zostali viaceré lokality plné polámaných a vyvrátených stromov.

(arg)