Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 29. týždeň

* Problémy na hraniciach s Poľskom, vrátane samotného stanovenia hraničnej čiary, vyvolali rokovania umocnené ešte udalosťami okolo Tešínska. Člen oficiálnej delegácie na rokovaniach v Krakove Dr. Ján Rumman, spišský župan, usiloval o riešenie čo najjednoduchšieho pohybu turistov v Tatrách a o prijatie tomu zodpovedajúcich dohôd a následných noriem.
* Spoločným výkonom vojakov a žandárov sa uskutočnila v Zamagurí akcia rekvírovania dobytka podľa rozkazu generála Hennocqua. Akcia sa, pochopiteľne, stretla s nevôľou tamojšieho obyvateľstva a neprispela v napätej atmosfére k lepšiemu vzťahu k novej republike…
* V predposlednú júlovú nedeľu v Lendaku zabíjal blesk. V dome učiteľa L. Pitoňáka sa obeťou stala jeho švagriná, ktorá v čase búrky práve hrala na klavíri, a tam ju aj osudný smrteľný úder zastihol.

Poprad-Matejovce v súčasnosti. Ilustračná snímka: rov

* Naplno sa rozbehla mierová výroba aj vo firme C. A. Scholtz v Matejovciach. Koncom júla začala masívna reklama výroby poľnohospodárskych strojov, ako napr. zariadenia mlynov, rezačky, vyorávače zemiakov či riad na výrobu syrov.
* Asi tisíc divákov prišlo 20. júla v Kežmarku na športové popoludnie, ktorého cieľom bola propagácia atletiky a futbalu v meste. V atletike dominovali najmä Eugen Kubovčík a Vojtech Palenčár. Nevyznamenali sa však domáci futbalisti, lebo s hosťami z matejovského klubu MAC prehrali 0:10.
* Popradská pobočka Karpatského spolku vyvíjala v treťom júlovom týždni v Tatrách zvýšenú činnosť. Jej členovia, vedení najmä Kolomanom Försterom, uskutočnili zaujímavé výstupy v oblasti vrcholov okolo Dolinky pod Sedielkom.
* Batizovský hostinský Grossmann sa stal obeťou zlodejov 23. júla v nočných hodinách. Z trojice dvaja boli zrejme vojaci, tretí sa predstavil ako detektív, ktorý má vykonať domovú prehliadku. Urobili ju dôkladne, lebo mu zrekvírovali všetku hotovosť – a stratili sa, nevedno kam.

(arg)