Uplynulo 385 rokov príbehu Liptovskej Tepličky

Z obce pochádza viacero významných rodákov známych aj za hranicami Slovenska.

Liptovská Teplička. Snímka: rov

 

Kultúrne dedičstvo a bohatstvo Slovenska je obrovské. Určitý podiel na tomto dedičstve majú predkovia a súčasní obyvatelia horskej dedinky Liptovská Teplička. Tohto roku si pripomíname 385. výročie prvej písomnej zmienky o obci z roku 1634.

Dedinka na konci sveta

Malebná Liptovská Teplička leží na severnom úpätí Nízkych Tatier v údolí Čierneho Váhu, akoby chránená z dvoch strán svojimi horskými masívmi, Kráľovou hoľou a Vysokými Tatrami. Vzhľadom na jej geografickú polohu a drsnú klímu tu boli podmienky pre život človeka sťažené. Životná úroveň pôvodného obyvateľstva bola pomerne nízka. Často sa ešte zhoršovala neúrodnými rokmi, epidémiami a prírodnými katastrofami. Ak chceli Tepličania prežiť, museli byť pracovití a vytrvalí, ináč by nehostinné lesy nepremenili na úrodnú pôdu, lúky a pasienky. Pôvodní obyvatelia sa živili chovom oviec, dobytka, prácou v lese a poľnohospodárstvom. Disponovali len primitívnymi manuálnymi nástrojmi: sekerou, pílou, motykou, volským či konským záprahom. Aj napriek týmto skutočnostiam a podmienkam nám zanechali obec kultúrne a duchovne bohatú.

Tradície vštepujú Tepličania už aj deťom. Snímka: rov

Kultúrne bohatstvo

Z materiálnych hodnôt nám predkovia zanechali chalúpky, stodoly, poľnohospodárske náčinie, krojový odev či skultúrnenú krajinu so svojou typickou rastlinnou a živočíšnou diverzitou. Obyvatelia Tepličky nezabudli ani na duchovné potreby slovenského národa. Svojou pracovitosťou, skromnosťou a intelektovými vlastnosťami postupne zanechali hlbokú stopu aj v duchovnej sfére, čím prispeli k obohateniu kultúrno-národnej pokladnice Slovenska. Na jednej strane k nemateriálnym hodnotám radíme nárečie, piesne, porekadlá, povesti a zvyky pri práci. Na druhej strane samotným pokladom Liptovskej Tepličky sú jej pôvodní a terajší obyvatelia. Z obce pochádza celá plejáda vynikajúcich osobností – kňazov, pedagógov, spisovateľov, notárov, lekárov, lesníkov, rezbárov, fotografov či športovcov.

Osobnosti Liptovskej Tepličky

Medzi najvýznamnejších rodákov patrí kňaz Štefan Náhalka, ktorý bol zakladateľ a prvý redaktor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Výsledkom jeho zahraničnej misie bola publikácia Exsul familia slovacorum (1962), v ktorej opisuje činnosti, ktoré vykonal pre Slovákov v zahraničí. Spolupodieľal sa aj na založení Vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda a vzniku vedeckej ročenky Slovak Studies. Bol autorom vydania Rímskeho misála latinsko-slovenského a preložil do slovenčiny Nový zákon. Štefan Náhalka pracoval ako redaktor časopisu Hlasy z Ríma a bol spolupracovníkom slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Za jeho dielo a prácu pre Cirkev mu pápež Pavol VI. udelil titul monsignora a neskôr získal aj hodnosť pápežského preláta. Štefan Náhalka zomrel 6. marca 1975 v Ríme. Na Slovensku je po ňom pomenovaná ulica v Ružomberku (1991) a v Liptovskej Tepličke (2008). Od roku 2010 je v Tepličke po ňom pomenovaná Základná škola s materskou školou. Ďalší kňaz Štefan Garaj (1915 – 1998) pochádzajúci z L. Tepličky bol menovaný za kapitulného vikára Spišskej diecézy. Aj jeho pričinením bol pútnický kostol na Mariánskej hore v Levoči vyhlásený za basiliku minor. Významným rodákom bol aj svetobežník Matej Maťaškov s misionárskym pôsobením v ďalekej Indonézii na ostrove Timor.

Slávnosti Pod Kráľovou hoľou. Snímka: rov

Aj v technických odboroch dosiahli Tepličania veľké úspechy ako projektanti, stavbári či stavitelia vodných priehrad. V oblasti literatúry je to Pavol Janík, ktorý vykonával funkciu predsedu Spolku slovenských spisovateľov. Významnou osobnosťou v politických a právnických vedách bol univerzitný profesor Štefan Glejdura, ktorý pôsobil v rôznych mestách Európy od Mníchova cez Paríž až po Madrid. V politickom exile svojimi politickými štúdiami, recenziami a prekladmi zoznamoval po španielsky a nemecky hovoriaci svet so Slovenskom a jeho snahami o slobodu i vlastnú národnú štátnosť. Dobré meno slovenskému šľachtiteľstvu zabezpečil ďalší rodák z Liptovskej Tepičky – agronóm Ján Rusnák. Z jeho iniciatívy prenikali nové vyšľachtené slovenské odrody poľnohospodárskych plodín do mnohých krajín sveta. Vynikal okrem iného aj v športe – džude. Na jeho počesť sa každoročne koná v Bratislave medzinárodná súťaž v džude – Memoriál Jána Rusnáka.

Súčasná tvorba

Zo súčasných aktívnych autorov je to kňaz Stanislav Misál, ktorý podrobne mapuje životný príbeh Štefana Náhalku. Populárny lekár Štefan Benedikt Olejár žijúci v Seredi opisuje vo svojich cenných knižočkách: „Za starých čias“ a „Tepličko, Tepličko“ život starých Tepličanov skúmaním dobových dokumentov a úradných listín z 18. a 19. storočia. Úspešný špecialista na lavíny pôvodom z Liptovskej Tepličky Ladislav Milan okrem odbornej literatúry vydal knihu s názvom Koniec chleba, začiatok vody (2017), založenú na reálnych životných príbehoch ľudí z prostredia obce. Nesmieme zabudnúť ani na nedávno zosnulého Františka Bardyho, rodáka z Popradu-Veľkej, lokálneho historika, pedagóga, spisovateľa, básnika a dlhoročného kronikára obce, ktorý žil a tvoril v Liptovskej Tepličke od roku 1978. Bol autorom viacerých odborných publikácií, avšak vo svojom voľnom čase sa venoval poézii aj próze. Vydal mnoho zaujímavých a pútavých knižných titulov ako Priezviská a prímenia Liptovskej Tepličky, Spod Kráľovej hole – Povesti a historky z Liptovskej Tepličky (2015) či básnickú zbierku Cesty (2018).

Liptovská Teplička. Ilustračná snímka: rov

Slovo na záver

Za pomerne krátku časovú periódu si dokázali húževnatí obyvatelia obce vybudovať jedinečné kultúrne bohatstvo. Pre zachovanie, zveľadenie a kontinuitu svojho dedičstva Tepličania pravidelne organizujú folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, prevádzkujú Teplické múzeum a Pamätnú izbu s rodným domom Štefana Náhalku. Súčasní Tepličania úspešne reprezentujú svoju rodnú obec v podobe miestnych folklórnych súborov Tepličan a Turnička. Sú aktívni aj v Miestnom odbore Matice slovenskej, dobrovoľnom hasičskom zbore i v ďalších rôznych športových a občianskych združeniach. V neposlednom rade publikujú a propagujú Liptovskú Tepličku v masmédiách a zahraničí. Za všetky ich doterajšie úsilia a námahy patrí všetkým rodákom i obyvateľom Liptovskej Tepličky poďakovanie a úcta.

Ján BULAVA

Pozn. redakcie: v súčasnosti obec Liptovská Teplička pripravuje novú monografiu. Jej prezentácia sa plánuje na jeseň tohto roku. Priniesť by mala aj nový pohľad na prvú písomnú zmienku o obci.