Za málo peňazí chce štát od škôl „veľa muziky“

Od 1. septembra čakajú školy okrem „obedov zadarmo“ aj zmeny v kariérovom poradenstve. Riaditelia sa pýtajú, odkiaľ vziať peniaze a organizačné pokyny.

Základná škola v Lučivnej. Ilustračná snímka: rov

Na základných a stredných školách sa od nového školského roka zmení systém kariérového poradenstva, ktorý ma usmerniť žiakov v štúdiu odborov atraktívnych pre trh práce. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 má priniesť vyššiu efektivitu poradenstva a pomôcť učiteľom, ktorí majú túto oblasť na starosti. Kariérové poradenstvo sa prerozdelí medzi školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva. Podľa ministerstva školstva sa majú poradcovia zamerať na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Ani úrady neporadia

Problémom je, že hoci majú školy povinnosť zmeny aplikovať už od 1. septembra, riaditelia nemajú presný scenár, ako na to. „S týmito zmenami sa ešte len oboznamujeme, pretože keď sa dotazujeme, každý povie, že musíme vyčkať. Síce 1. júla schválili veci, ktoré by sme mali zaviesť od 1. septembra, ale bližšie informácie ako ich priamo implementovať do praxe k tomu ešte nie sú,“ hovorí riaditeľka Základnej školy Štrba Ľubomíra Iľanovská.

S nástupom školského roka musia riaditelia okrem bežných činností vymyslieť, ako naplniť novú legislatívu. Snímka: aj

Riaditeľku momentálne trápi skôr starosť, ako vyriešiť otázku špeciálneho pedagóga, keďže školám od 20 začlenených žiakov vyplýva povinnosť, aby zabezpečili špeciálneho pedagóga. „Už to nie je odborný, ale pedagogický zamestnanec. Zatiaľ nevieme, aká je miera vyučovacej činnosti a z akých peňazí to škola zaplatí. Menšie školy budú mať asi problém. Zavádza sa kariérové poradenstvo, ale čo zahŕňa, aká bude náplň tohto zamestnanca, to nevieme a nevieme, ako to vyriešiť, aby sme naplnili literu zákona. Doposiaľ aj kariérové poradenstvo zabezpečoval výchovný poradca na škole,“ vysvetľuje Ľubomíra Iľanovská. Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka sú takéto otázky pravdepodobne dôkazom o nepripravenosti predkladateľov na aplikáciu nových noriem v praxi a taktiež dôkazom ich nedostatočnej komunikácie so subjektmi, ktorých sa zmeny dotýkajú.

Každá škola má svoje problémy

Ako to zaplatiť – je častá otázka riaditeľov škôl, či už ide o tzv. obedy zadarmo, povinné predprimárne vzdelávanie či kariérové poradenstvo. Od školy k škole sú problémy rozdielne. Škola v Štrbe má 210 žiakov, v jedálni sa stravovali približne tri štvrtiny z nich. S „obedmi zadarmo“ preto nebudú mať výraznejšie problémy.

Pre niektoré školy bude problém zabezpečiť obedy pre žiakov. Snímka: jat

„Toto máme vysporiadané, budeme potrebovať jednu silu, ale pomoc nám prisľúbili cez úrad práce. Keďže máme malú jedáleň, budeme musieť obedy rozvrhnúť do viacerých prestávok a dokúpiť inventár,“ hovorí Ľubomíra Iľanovská. Základnú školu s materskou školou Veľká Lomnica navštevuje 650 detí, v jedálni sa stravovalo len približne sto detí. „Ak sa 500 ďalších rozhodne stravovať v jedálni, neviem, čo bude,“ hovorí Ladislav Husár, dlhoročný riaditeľ, ktorý vo funkcii 31. augusta končí. Ladislav Husár tvrdí, že zhora prichádzajú hlúpe rozhodnutia, ktoré sú vyslovene politické. Škola má zo 650 detí 500 rómskeho pôvodu, preto tu bude  problémom zrušenie nultého ročníka, ktorý najmä deťom z osady, ale následne tiež učiteľom prvého stupňa, veľmi pomáhal. Školu čaká čoskoro aj kapacitný problém, už v súčasnosti je na hranici dvojsmennosti. Za ostatné štyri roky pribúda každý rok 50 žiakov.

Niektoré školy zákon nedokážu dodržať

Napriek tlaku miest a obcí sa financovanie nepodarilo dotiahnuť k ich spokojnosti.

Podľa ZMOS-u môže na niektorých školách prísť aj k zrušovaniu. Ilustračná snímka: rov

„ZMOS upozorňoval, že rozpočty miest a obcí na všetky tieto zmeny nie sú pripravené a finančné prostriedky budú chýbať, čo v extrémnych prípadoch môže znamenať až zrušovanie niektorých škôl a školských zariadení,“ vraví Michal Kaliňák. Obdobne to platí aj v problematike pripravenosti na povinné predprimárne vzdelávanie. V niektorých mestách a obciach to nespôsobí podľa Kaliňáka nič, lebo sú kapacitne a personálne pripravené. V niektorých obciach je zákon, tak ako je v súčasnosti schválený,  nevykonateľný.

Jana TOMALOVÁ