Zachraňujú umelecké dielo na budove gymnázia

Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku obnoví jediné sgrafito akademickej maliarky Herty Ondrušovej – Victorínovej vo verejnom priestore.

Detail sgrafita Herty Ondrušovej – Victorínovej. Snímka: archív JH

V rámci pripravovanej rekonštrukcie objektu gymnázia, kedy sa uvažovalo aj o zateplení, sa mala pôvodne zakryť aj ešte donedávna neznáma maľba. „Obrátili sme sa na pamiatkový úrad a tam nám povedali, že je ešte možné ju zachovať a bola by škoda, keby išla dole. Vďaka jasnému signovaniu diela s názvom Vzdelanie sme zistili, že autorkou je akademická maliarka Herta Ondrušová – Victorínová. Je to známa autorka, síce nie v Poprade, ale v Košiciach ju poznajú ako Mozaikovú lady. Jej mozaiky v Košiciach, ktorých je asi 50, sú pamätihodnosťami a my ju dostávame do ďalšej polohy, že nie je len košickou autorkou. To, čo máme na stene školy – techniku sgrafito – je ojedinelá v jej tvorbe. Aj preto sa odborná verejnosť zhodla na tom, že by bolo dobré ho zachovať,“ uviedla učiteľka gymnázia Jana Harbuľová.

Dielo predstavia verejnosti

Dielo Vzdelanie vytvorila umelkyňa v roku 1963, krátko po postavení školy. Niekoľko ďalších prác Herty Ondrušovej – Victorínovej sa nachádza aj v Tatranskej galérii v Poprade. Po zistení, čie dielo sa nachádza na fasáde, sa škola rozhodla požiadať Nadáciu Pontis o finančný grant na záchranu jedinečného diela. Cieľom celého projektu nie je len technická záchrana diela, ale aj prihlásenie sa k samotnej autorke. Zámerom je zmeniť anonymné dielo zo steny školy na verejnosti známe umelecké dielo Herty Ondrušovej – Victorínovej. V decembri tohto roku uplynie 20 rokov od jej smrti. Priam symbolicky je dielo Herty Ondrušovej – Victorínovej umiestnené na budove školy, ktorá svojou bilingválnou slovensko-nemeckou sekciou má k umelkyni veľmi blízko, keďže autorka bola nemeckej národnosti.

Záchranu priblíži aj výstava

„Obnovou sgrafita zároveň chceme upozorniť na samotnú autorku a jej neľahký životný príbeh. Nemka prenasledovaná gestapom, pomáhajúca Židom, neprispôsobujúca sa socialistickému realizmu. Jej život a tvorba budú predmetom študentského bádania. Rovnako samotná záchrana – reštaurovanie – bude pre žiakov nenahraditeľnou skúsenosťou, lebo s prácou reštaurátorov sa nestretávajú každý deň. Spojením študentských aktivít a profesionálnej obnovy umeleckého diela chceme prelomiť ľahostajnosť verejnosti voči záchrane pamiatok a prispieť k estetizácií prostredia školy a verejného priestoru v meste Poprad,“ uviedla Jana Harbuľová.

Okrem zbierania informácií a materiálov o samotnej autorke a jej diele absolvovali gymnazisti exkurziu v Dokumentačnom centre Východoslovenskej galérie v Košiciach, kde sa oboznámili s dielom umelkyne. Samotné reštaurovanie diela by sa malo uskutočniť v júli a auguste. Na september je naplánovaná odborná prednáška s reštaurátorom Martinom Kutným a v Tatranskej galérii bude výstava o záchrane diela na fasáde popradského gymnázia.

Rastislav OVŠONKA

Sgrafito Herty Ondrušovej – Victorínovej na budove gymnázia. Snímka: archív JH