Historický kalendár – 32. týždeň

9. augusta zahynul horský vodca Johann Breuer (1876 Nová Lesná – 9. 8. 1924 Pyšný štít, Vysoké Tatry, pochovaný v Novej Lesnej). Od roku 1901 bol autorizovaný horský vodca 1. triedy Uhorského karpatského spolku, po prevrate Klubu československých turistov. Patril medzi vodcovskú elitu Vysokých Tatier. Absolvoval takmer 50 prvovýstupov a množstvo nových ciest, väčšinou zimných. Bol stálym partnerom Jána Franza st. a väčšina nových túr sa viaže k nim obom.

10. augusta zomrel vydavateľ, tlačiar a osvetový pracovník Július Fuchs (asi 1875 – 10. 8. 1914 Poprad). Od roku 1900 bol majiteľom tlačiarne v Poprade, od roku 1908 vydával týždenník Poprádi Ujság, ktorý po premenovaní na Tatravidék od roku 1910 aj sám redigoval. Organizoval prvé filmové predstavenia vo Vysokých Tatrách, vydával pohľadnice s tatranskými a popradskými motívmi. Po jeho smrti prevádzkoval tlačiareň syn Zoltán pod otcovým menom. Počas vojny, 18. augusta 1941 bol podnik arizovaný a premenovaný na Podtatran, kníhtlačiareň, kníhkupectvo a obchod s papierom.

Trolejbusy na stanici v Poprade. Snímka: archív red

Tohto roku uplynulo 115 rokov od otvorenia prvého medzimestského trolejbusového spojenia u nás, ktorý spojil Poprad so Starým Smokovcom. Po prvýkrát takáto linka viedla medzi mestami na vzdialenosti dovtedy nerealizovanej a s pomerne veľkým výškovým rozdielom koncových staníc – 324 m. Autormi a realizátormi tohto nápadu boli popradskí podnikatelia Viliam Krieger a Vincent Matejka. Posledný stanovený termín otvorenia ich prevádzky podľa udelenej koncesie bol 6. augusta 1904. Presný termín otvorenia nie je úplne istý, pretože rôzne pramene uvádzajú odlišné dátumy. V dobovej regionálnej tlači je uvedený termín otvorenia prevádzky 2. augusta. Tento nový dopravný prostriedok prevádzkovala spoločnosť Tátrai Villamos Kocsijárat (Tatranská elektrická vozová doprava). Trolejbus mal zastávky pre cestujúcich vo Veľkej, vo Veľkom Slavkove a v Dolnom Smokovci. Maximálna rýchlosť bola 15 km/h. Cesta pri dobrom počasí trvala 75 minút. Vozidlá obsluhovala trojčlenná posádka – vodič, obsluha a sprievodca. Koncesiou bola prevádzka trolejbusov povolená vždy v letnej sezóne od 1. júna do 15. októbra. V prevádzke boli len v letnej sezóne 1904 až 1906. Po skončení prevádzkovania boli trolejbusy odstavené v remíze až do roku 1932, kedy boli odpredané pánovi Kuľovi zo Spišskej Teplice. O vozidlá prejavilo záujem aj Technické múzeum v Prahe, ale k odpredaju nakoniec nedošlo, keďže nemal kto zaplatiť ich prepravu z Popradu do Prahy.