Historický kalendár – 35. týždeň

1. septembra zomrel architekt Emil Alojz Brüll (25. 6. 1895 Dunajská Streda – 1. 9. 1944 Poprad). Študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Budapešti. Pôsobil v Bratislave ako projektant, prechodne aj podnikateľ. Projektoval obytné budovy v Bratislave a v Poprade (napr. letisko v Poprade). Po zatlačení SNP do hôr ho fašisti spolu s manželkou zastrelili.

2. septembra zomrel lekár a botanik Samuel Genersich (15. 2. 1768 Kežmarok – 2. 9. 1844 Levoča). Genersich bol najmladší z bratskej trojice kežmarských významných prírodovedcov a humanistov. Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a potom medicínu vo Viedni. Po udelení diplomu pôsobil šesť rokov ako praktický lekár v Kežmarku a potom až do odchodu do dôchodku ako mestský lekár v Levoči, kde aj umrel a je pochovaný. Bol dobový znalec spišskej, najmä tatranskej flóry. Jeho práca Florae Scepusiensis elenchus … (Výber spišskej flóry, Levoča 1798) patrila medzi prvé regionálne diela v Uhorsku napísané podľa Linného systému. Vo svojom zozname spišskej flóry uviedol 950 a v katalógu 588 druhov rastlín. Avšak ani v katalógu Catalogus plantarum variorum Scepusii … (Katalóg rozličných rastlín Spiša, Levoča 1801), ani vo svojom herbári neuvádzal lokality nálezu, takže švédsky bádateľ Goran Wahlanberg predpokladal, že aj v prvej práci ich uviedol spamäti. S týmto švédskym botanikom Samuel Genersich spolupracoval počas jeho výskumníckej práce v Tatrách v roku 1813.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.

Tiež by vás mohlo zaujímať...