Kampus nebude, riešenie pre školy sa hľadá

Na kraji zatiaľ nevedia, či budú rekonštruovať súčasné budovy škôl, alebo postavia nový objekt. Primátor plánuje v areáli kasární pravdepodobne byty.

Bývalé kežmarské kasárne. Snímka: rov

Po roku analýz na Prešovskom samosprávnom kraji dospeli k stanovisku, že investičný vstup do objektu bývalých kasární je pre kraj najmenej vhodným riešením stredného školstva v Kežmarku. „Najzásadnejším argumentom je, že PSK má aj bez areálu vojenských kasární dostatok vlastného majetku, ktorý by mohol byť efektívne zhodnotený finančne menej náročnými rekonštrukciami a zároveň by pomohol vyriešiť problém nevyhovujúcich priestorov župných škôl v meste,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Mínusy prevážili

Ďalším z dôvodov je podľa Jeleňovej fakt, že kampus ako študentské mestečko neexistuje v ucelenej architektonickej štúdii. V areáli kasární sa nachádza desať budov na ploche zhruba dva hektáre. Mesto bolo jediným vlastníkom areálu od roku 2010, kraj v roku 2017 získal zámenou tri budovy a pozemok s rozlohou pol hektára, Kežmarok tak naďalej vlastnil ďalších sedem budov a pozemok s výmerou 1,5 hektára. „Nové vedenie PSK reálne prevzalo od predchádzajúceho vedenia iba architektonickú štúdiu využitia troch existujúcich budov bez riešenia širších vzťahov k pozemkom a budovám v lokalite, ktoré vlastní mesto Kežmarok. Medzi mestom Kežmarok a PSK nedošlo k dohode o spoločnom riešení danej lokality s konkrétnymi technickými a finančnými záväzkami,“ vysvetľuje ďalej Jeleňová. Kampus by podľa PSK areál bývalých kasární riešil čiastočne a k vízii skutočného študentského mestečka by sa len priblížil. Ďalšími negatívami zámeru študentského mestečka malo byť aj limitovanie rekonštrukcie skeletov pôvodných budov, čo nezodpovedalo vízii moderných architektonických riešení. PSK vidí mínusy aj v kompletnom budovaní inžinierskych sietí a environmentálnej záťaži, za ktorú prebralo zodpovednosť ministerstvo životného prostredia a v neposlednom rade aj vo finančnej náročnosti rekonštrukcie.

Z kasární môžu byť byty

Primátor Ján Ferenčák sa podľa jeho slov o stanovisku PSK dopočul len sprostredkovane z médií. „Kraj ako investor už dal aspoň stanovisko, pretože sa čakalo rok a pol. Stanovisko nie je oficiálne, ale predpokladám, že keď odznelo v médiách, je to oficiálny postoj župana aj PSK,“ hovorí Ferenčák. Podľa neho mesto rátalo s revitalizáciou celého areálu, nielen troch budov pre kežmarské školy. Navyše, ponúkalo aj alternatívu, že budovy asanuje. Preto podľa neho kraj hľadal v otázke kampusu skôr dôvody „proti“ namiesto „za“. S areálom kasární Kežmarok podľa primátora nebude mať problém. „Keď viem definitívne rozhodnutie, môžem vám garantovať, že v najbližšom čase daná lokalita bude meniť svoj tvar. Otvárajú sa nám ruky. Keďže je areál v centre, má veľmi vysokú hodnotu a účel sa možno už predom bude disponovať na bývanie a služby,“ uviedol Ferenčák.

Riešenie kraj zatiaľ nemá

Kraj tak ďalej hľadá riešenie umiestnenia troch stredných škôl – Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Strednej umeleckej školy a Hotelovej akadémie Otta Brucknera. „PSK pracuje s viacerými alternatívami a návrhmi, o výslednom projekte ešte rokuje s vlastníkom budov, kde sa nachádzajú naše školy, a rovnako aj s miestnou samosprávou,“ informovala Jeleňová. Či budú rekonštruovať len pôvodné budovy, a to sa týka predovšetkým gymnázia a hotelovej akadémie, alebo postavia nový objekt, zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté.

Jana TOMALOVÁ