Obnova ciest pokračuje

Okrem rozsiahlej rekonštrukcie cesty II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktorá potrvá osem mesiacov, samospráva pristúpila k zlepšovaniu stavu ciest II. a III. triedy v celom regióne.

Vodiči musia rátať s dopravnými obmedzeniami. Snímka: rov

V najbližších dňoch by mali byť ukončené rekonštrukcie ciest v úsekoch Toporec – Haligovce a Veľká Lomnica – Stará Lesná. „Na ceste medzi Toporcom a Haligovcami  sa so stavebnými prácami začalo začiatkom júla a zhotoviteľ má v prípade týchto úsekov na realizáciu 45 dní,“ informovala Ivana Ondriová z kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi Toporcom a Haligovcami opravujú cestári dva úseky v celkovej dĺžke približne 3,7 kilometra za takmer 300-tisíc eur. Približne rovnakú sumu bude stáť aj oprava skoro trojkilometrového úseku medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou.

Väčšinu obnovia do konca prázdnin

Až 60 dní majú dodávatelia na rekonštrukciu ďalších úsekov ciest. Ide o vyše 400-metrový úsek medzi Tatranskou Štrbou a Štrbou v hodnote 55-tisíc eur, Nová Lesná – prieťah v dĺžke 800 metrov za za takmer stotisíc eur, Batizovce – Gerlachov v dĺžke skoro jeden kilometer v hodnote stotisíc eur a Spišský Štiavnik – križovatka v dĺžke viac ako 400 metrov v hodnote 45-tisíc eur.

„Na uvedených úsekoch sa plánuje komplexná výmena asfaltového koberca, spevnenie krajníc vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Rozpočtový náklad je určený Zastupiteľstvom PSK. Schválený rozpočet predpokladá aj možné navýšenie s prihliadnutím na legislatívu verejného obstarávania,“ uviedla Ondriová.

Rastislav OVŠONKA