Slovenská Ves chce rozšíriť čistiareň odpadových vôd a asanovať bývalý hostinec

Nanovo sme vyasfaltovali 195-metrový úsek jednej časti cesty a tiež úsek na Bušovskej ceste. Spolu nás to vyšlo na necelých 28-tisíc eur z vlastných zdrojov.

Obec Slovenská Ves. Snímka: archív PN

Okrem toho sme zlikvidovali čiernu skládku, na ktorú sme dostali dotáciu z ministerstva vnútra. V apríli sme robili opravu a výmenu okenných otvorov na kultúrnom dome, ktorá vyšla na 13,5-tisíc eur, pričom sme dostali dotáciu štyri tisíc eur od predsedu vlády. Na konci leta by sme chceli pokračovať vo výstavbe chodníka v dĺžke 330 metrov. Dúfam, že sa nám to podarí do konca roka a ak sa nájdu finančné prostriedky, plánujeme tiež asanovať bývalý hostinec, ktorý sa nachádza vedľa obecnej budovy. Chceme, aby sa ten priestor vyčistil, lebo budova je v nevyhovujúcom stave, má narušenú statiku.

Vyšla aj výzva na kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, do ktorej by sme sa chceli zapojiť cez envirofond, lebo naša čistiareň už kapacitne nestačí. Má síce ešte dobré výsledky, ale do budúcna je to potrebné, lebo tretina obce ešte nie je odkanalizovaná. Ešte by sme chceli dokončiť verejné osvetlenie, ktoré máme asi v dvoch tretinách obce už vymenené za LED osvetlenie. Pôvodný plán bol, že by sa výmena zrealizovala ešte toho roku.

Z kultúrnych alebo športových akcií sme robili už piaty rok futbalový turnaj spojený s gulášom pre občanov, atrakciami pre deti a večernou zábavou. Čo sa týka športových akcií pre deti, vždy na deň detí robíme cyklistické preteky. V prvú septembrovú nedeľu bude tiež tradičná okresná súťaž hasičských družstiev.

Stanislav GALLIK
starosta obce Slovenská Ves