Spojená škola sv. Jána Pavla II. mení svoj vzhľad

Popradská cirkevná škola po rokoch získa novú fasádu.

Práce na fasáde ukončia budúci rok. Snímka: gro

Spojená škola sv. Jána Pavla II. vznikla v Poprade pred 28 rokmi ako Základná škola Štefana Mnoheľa. Od roku 2004 funguje s tromi organizačnými zložkami – základnou školou, gymnáziom a základnou umeleckou školou. Svoj interiér a exteriér renovuje priebežne. „Máme vymenené plastové okná či schodisko. Minulého roku sme prerobili kotolňu na telocvičňu a opravili jej strechu. Nedávno sme vymaľovali niekoľko tried a momentálne renovujeme kaplnku. Zároveň riešime aj pomôcky. Ideme skvalitňovať chemické a biologické laboratórium a chystáme nákup počítačov,“ informuje riaditeľka Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Katarína Krajňáková a dodáva: „Omietka ešte nebola renovovaná, preto si vyžaduje úpravy, ktoré teraz realizujeme.“

Katarína Krajňáková je vo funkcii riaditeľky Spojenej školy sv. Jána Pavla II. dva roky. Na škole pôsobí spolu deväť rokov. Snímka: gro

Zateplia okolie okien a telocvičňu

Riaditeľka plánuje postupne vynoviť celú fasádu školy. Zateplená nebude úplne. „Objednali sme si termokameru, aby sme zistili, kde sú najväčšie úniky tepla. Tie kamera zaznamenala v okolí okien. Pracovníci preto zrealizovali oteplenie ostenia okien. Ohľadom ďalšieho zatepľovania budovy uvažujeme nad zateplením súčasnej telocvične, teda bývalých priestorov kotolne, no toho roku sa k tomu pravdepodobne už nedostaneme,“ hovorí riaditeľka. Práce sú z ekonomických dôvodov rozdelené na dve etapy. „Prvú fázu máme naplánovanú do konca septembra a druhú na budúci rok cez prázdniny,“ vraví Katarína Krajňáková.

Nový nápis na škole vznikol, pretože mnohí vodiči áut ju nevedia nájsť. Snímka: gro

Nápis pre problémy s polohou

Pred dvoma týždňami získalo priečelie školy rozmerný nápis, ktorý tvorí názov popradskej cirkevnej školy. „Chceli sme dať škole výraznejší nápis pre uľahčenie orientácie, pretože ľudia, ktorí k nám chcú prísť autom, nám často hovoria, že nás nevedia nájsť. Chystáme sa urobiť aj sieť smerových tabúľ, ktoré by ľudí doviedli ku škole. Uzavrela sa totiž cesta smerom od Prešova, a tak sa k nám dostanú už iba zo strany, kde sa vychádza z diaľnice. Sme však dohodnutí s investormi, ktorí budú stavať bytovky ku Maxu, že by mali cestu potiahnuť až ku nášmu plotu a oni sa za to napoja na našu kanalizáciu. Malo by sa to zrealizovať asi do dvoch rokov,“ uvádza riaditeľka Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade, podľa ktorej sa problematická lokalita školy odráža aj na počte jej žiakov. „Z oboch strán školy sú cesty a okrem toho, ležíme dosť ďaleko do bytoviek,“ opisuje Krajňáková.

Z cesty smerom od Prešova sa ku škole nedostanete. Nový prístup autom by mal vzniknúť od OC MAX. Snímka: gro

Busta, webstránka a telocvičňa

Zmeny v škole sa týkajú i výchovno-vzdelávacej oblasti. Novinkou je vyučovanie metódou Clil. Žiaci sa učia jeden základný predmet ako prvouka či dejepis v anglickom jazyku. V tohtoročnom testovaní deviatakov sa navyše cirkevná škola spomedzi ZŠ v okrese Poprad umiestnila na prvom mieste v slovenskom jazyku i v matematike. Názov školy sa naposledy zmenil 1. septembra minulého roku. „Ešte za riaditeľky Zuzany Bednárovej sme žiakom dali dotazník, v ktorom sme navrhli niekoľko mien, ako by sa mohla volať naša škola. Víťazne vyšiel sv. Ján Pavol II., keďže bol v Poprade aj na návšteve, je tu jeho nábrežie a dá sa povedať, že je patrónom mladých, lebo bol iniciátorom celosvetových stretnutí mládeže,“ vysvetľuje súčasná riaditeľka a pokračuje: „Uvažujeme nad osadením pamätného predmetu na školu. Ešte nevieme, či to bude tabuľa alebo busta sv. Jána Pavla II., no zaslúži si nejaké centrálne postavenie.“ Školu čaká i zmena internetovej stránky a do budúcna má jej vedenie v úmysle postaviť ďalšiu, väčšiu telocvičňu. „Rozmery tej súčasnej sú dosť limitované, ale zatiaľ nám postačia. Novú telocvičňu by sme chceli napojiť na tú terajšiu,“ uzatvára riaditeľka.

Ľudmila GROMADOVÁ