Týždeň pod Tatrami – 34. týždeň

* Spišskí Nemci prostredníctvom regionálnej tlače opätovne otvorili otázku používania svojho jazyka v školách, pri úradnom styku atď. V rozsiahlom článku (podobajúcom sa memorandu) opatrne naznačili aj riešenie požiadavky kultúrnej autonómie.
* Ako jedno z prvých na Slovensku vzniklo v Kežmarku spoločenstvo podporujúce sionistické hnutie. Stalo sa tak 24. augusta a významnú rolu zohral pri zakladaní Rudolf Herz. Na zakladajúcom zhromaždení zaregistrovali desať členov.
* Postupne sa zlepšovala potravinová situácia. V auguste už bola kvóta múky na jednu osobu zvýšená na 5,5 kg mesačne. Pretrvávala však zlá situácia v zásobovaní mäsom, keď na osobu pripadalo bravčového mäsa len 10 dg.
* V Spišskej Belej sa aktivizoval športový spolok. Jeho predsedom sa stal Arnold Chamilla a viedol členskú základňu, ktorá predstavovala vyše sto členov. Futbalisti boli jadrom spolku a svoj prvý povojnový športový kontakt nadviazali s Levočou.
* Matejovský športový spolok už začal oficiálne používať skratku MAC (Matzdorfer Atletic Club), ako o tom rozhodlo jeho vedenie na schôdzi 27. augusta. Dôležité upraviť tento oficiálny názov bolo najmä preto, lebo futbalové kluby zo Spiša sa začali organizovať a vytvárať si vlastné štruktúry.
* V Bratislave 24. augusta vznikol prvý slovenský futbalový zväz, ktorý niesol oficiálny názov Szlovák Labdarúgó Szovetség. Spišských futbalistov zastupoval na tomto ustanovujúcom zhromaždení matejovský hráč, tréner a funkcionár Štefan Pentka, ktorý dostal aj poverenie organizovať futbalové dianie na Spiši.
* Veľké lesné slávnosti usporiadal v prostredí Zlatého vrchu v Kežmarku 24. augusta športový klub KSC. Slávnosti sa stali nielen miestom radovánok detí i dospelých, ale aj tichou demonštráciou