Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 31. týždeň

* Župani slovenských žúp sa stretli 5. augusta v Martine s ministrom Vavrom Šrobárom. Zhodnotili aktuálnu situáciu na Slovensku, pričom Šrobár apeloval, aby sa všetkými prostriedkami zabránilo protičeskej agitácii a maďarskému vplyvu. Na otázku o krokoch k autonómii Slovenska Šrobár odpovedal: „Musím priznať, že je tu táto otázka, ba sú voči Čechom vznesené aj isté obvinenia, že si novú republiku stotožnili so svojím jazykom a kultúrou.“
* Vďaka štedrej finančnej dotácii amerického Červeného kríža sa v Dolnom Smokovci od 2. augusta začal liečebno-rekreačný pobyt detí. Počas neho sa v zariadení vystriedalo 400 českých a 100 slovenských detí, ktoré trávili prázdniny v pohybe, ale pod lekárskym dozorom tímu kandidátov medicíny. Vek detí bol okolo desať rokov. Za celou akciou stála dcéra prezidenta Alice Masaryková a riadil ju spolok „České srdce“.
* Leto prilákalo do Tatier aj ministrov vlády, ale oddychovali len niekoľko dní. Napr. minister obchodu Heidler a minister práce Hampl uskutočnili inšpekčnú návštevu Krompách a po nej aj vo firme Scholtz v Matejovciach. Minister Klofáč preveril zhodu nahlásených vojnových škôd so skutočnosťou v Smolníku.
* Pobočka Karpathenvereinu zo Strání pod Tatrami vyznačkovala žltou farbou turistický chodník od Popradského plesa do Rumanovej doliny. Zároveň ho členovia aj upravili. Išlo o prvé značkovanie tohto chodníka. Kamennými mužíkmi vyznačili tiež chodník k Dračiemu plesu.
* V sídle župy v Levoči sa 2. augusta uskutočnila prísaha učiteľov ľudových škôl okresov Gelnica a Spišská Nová Ves k vernosti republike. Aj po nej zostala ako nevyriešená otázka vyučovania v nemeckom jazyku v obciach, kde sídlila početná nemecká menšina (v niektorých aj väčšina).
* Firma T. & A. Baťa oznamuje, že v Kežmarku na Hlavnom námestí otvára predajňu vychádzkovej a luxusnej obuvi. Bol to prvý registrovaný krok firmy do oblasti pod Tatrami, kam neskôr masívne expandovala.

(arg)