Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 35. týždeň

* Prvý vážny boj o budúcnosť kežmarského lýcea sa odohral 25. augusta. Na jednej strane stáli mocenské orgány reprezentované cirkevnými a župnými hodnostármi (presadzujúce slovenský charakter, vrátane vyučovacieho jazyka), na druhej strane profesorský zbor a mecenáši, ktorí požadovali zachovanie predvojnového status quo. Situácia pred začatím školského roka bola patová, bolo však jasné, že štát bude mať navrch.
* Od 13. augusta bol nezvestný študent medicíny a horolezec zo Spišskej Novej Vsi Emerici Teschler. Dňa 2. augusta sa v oblasti Gerlachovského štítu uskutočnilo rozsiahle pátranie za účasti horských vodcov, horolezcov, ale aj záchranárov z TOPRu zo Zakopaného. Pátranie bolo bezvýsledné. Teschlerove pozostatky napokon náhodou našli v Kačmárovom žľabe pražskí horolezci v roku 1926.
* Na evanjelickej dievčenskej škole v Kežmarku otvorili s prichádzajúcim školským rokom obchodný kurz. Pri pohľade na zostavu vyučovacích predmetov išlo o efektívny kurz pre sekretárky a korešpondentky. Zaujímavosťou bolo, že úradná a obchodná korešpondencia sa vyučovala v nemčine aj v slovenčine.
* So školským inšpektorom Josefom Hanom dohodol za Spišskú Sobotu Dr. August Szász podmienky fungovania tamojšieho školstva. V materskej škole budú rovnocenné slovenčina i nemčina. Deti od 5. a 6. triedy budú navštevovať meštiansku školu v Poprade. (Všetko však neskôr bolo predsa len ináč.)
* Jednu zo stodôl statkára Pavla Wesztera vo Veľkom Slavkove zachvátil 31. augusta požiar. Na jeho likvidácii sa rozhodujúcou mierou podieľal hasičský zbor z Matejoviec. O príčine požiaru sa nahlas nehovorilo, no „šuškanda“ šírila, že išlo o podpaľačstvo.
* Okresný úrad v Kežmarku navštívil generál Henocque, ktorý bol najvyššími úradníkmi i personálom prijatý síce so všetkými poctami, no napriek tomu chladne. Regionálna tlač mu prisúdila prívlastok „diktátor“.

(arg)