V Hozelci osadia bezpečnostné kamery a vybudujú i cestu a chodníky

Tohto roku pokračujeme s rekonštrukciou chodníkov. Na ulici Hlavnej sme z vlastných zdrojov vybudovali 170 metrov, pričom sme v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou zrekonštruovali v plnom rozsahu aj vodu a vodovodné prípojky.

Starosta Hozelca Jozef Pavligovský. Snímka: obec Hozelec

Okrem toho sme dokončili rekonštrukciu hasičskej zbrojnice financovanú z dotácie ministerstva vnútra, s naším spolufinancovaním a vzhľadom na to sme ďalej pokročili aj v renovácii námestia pri obecnom úrade, na ktorú sme použili vlastné finančné prostriedky v spolupráci s firmou Tatratextil. Ďalej nás v septembri čaká v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom rekonštrukcia cesty na ulici Hlavnej. Rozpočet je okolo 200-tisíc eur. Ide o úsek jedného kilometra. Je to cesta III. triedy, ktorá pretína obec, takže je to veľmi dôležitá tepna. Vzhľadom na to sa snažíme vybudovať aj čo najviac chodníkov alebo aspoň obrubníkov, aby cesta mala svoje parametre. Ďalej čakáme na rozhodnutie z envirofondu, ktorý už tretíkrát žiadame o finančnú podporu na zateplenie budovy domu smútku vrátane jeho rekonštrukcie. Ide o financie vo výške 200-tisíc eur. Verím, že tentoraz budeme úspešní. Budova je totiž v dezolátnom stave, takže je to jedna z priorít pre obec.

Ešte máme rozrobený projekt rekonštrukcie chodníka na ulici Popradskej v dĺžke 380 metrov. Rozpočet je okolo 120-tisíc eur. Boli sme úspešní aj s projektom kamerového systému. Ministerstvo financií nás podporilo sumou deväťtisíc eur, takže v najbližších mesiacoch budeme v obci osadzovať bezpečnostné kamery a tiež fotopasce. Budú na Hradnom vrchu, kde bol minulého roku nález pokladu, takisto chceme umiestniť kameru na bývalej skládke, aby bránila dolinu pred znečistením. Na tento rok je ešte naplánované osadenie optického kábla v obci, takže v rámci projektov na tento rok si myslím, že je toho až-až, aby sme všetko úspešne stihli. Do budúcna zamýšľame rekonštruovať aj verejné zóny v obci. Zatiaľ je to vo fáze návrhu postupného zastavania obce, čakáme na ukončenie pozemkových úprav.

V sobotu 20. júla sa uskutočnil štvrtý ročník žiackeho futbalového turnaja – memoriál MUDr. Mareka Rigdu, nášho bývalého poslanca. Súťaž žiackych družstiev na multifunkčnom ihrisku vyhralo družstvo zo Spišského Štvrtka. V septembri sa uskutoční výstava ovocia a zeleniny, ktorú sme minulý rok rozšírili o to, čo sa našlo na povale. Na jeseň oslávime 95 rokov od založenia hasičstva v obci. V mesiaci október si chceme pripomenúť 60. výročie založenia materskej školy v obci Hozelec.

Jozef PAVLIGOVSKÝ
starosta obce Hozelec