V Starej Ľubovni pribudnú pracovné miesta

Investori plánujú rozšíriť výrobu v priemyselnej zóne na Továrenskej ulici. Mesto chce vylepšiť i dopravnú dostupnosť.

Ilustračná snímka: jat

Na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni sídlia firmy, ktoré zamestnávajú ľudí najmä v oblasti elektrotechnického a strojárenského priemyslu. „Priemyselná zóna je pre naše mesto aj pre celý okres veľmi dôležitá, lebo v nej sídli viac ako sto firiem, medzi ktorými sú i najväčší zamestnávatelia v našom okrese ako napríklad spoločnosť Panasonic Industrial Devices Slovakia, spoločnosť Novates, Leitech či Mkem,“ informuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko a pokračuje: „Cieľom je zvýšiť počet pracovných príležitostí v našom meste, respektíve, minimálne aktuálny udržať.“

Vznikne nová hala

Firma Leitech, ktorá sa venuje strojárskej výrobe, v súčasnosti zamestnáva do 60 ľudí. Do výstavby novej priemyselnej haly chce zainvestovať sedem miliónov eur. Zamýšľa tiež prijať ďalších pracovníkov, pričom pôjde asi o tridsať zamestnancov. Priemyselná hala by sa mala nachádzať v katastrálnom území mesta a podľa zámeru spoločnosti by mala byť hotová budúci rok. „Momentálne už má firma platné územné rozhodnutie a prebieha stavebné konanie. Začať stavať plánuje tento rok,“ približuje primátor Starej Ľubovne. Pobočka bratislavskej firmy Leitech pod Tatrami aktuálne sídli v priestoroch, ktoré patria spoločnosti Novates. „Keď sa Leitech presťahuje do svojej haly, priestory ktoré teraz využíva, by mala po nej začať využívať firma Panasonic, v ktorej je taktiež predpoklad zvyšovania počtu pracovných miest,“ uvádza Ľuboš Tomko. Výrobný závod zameraný na výrobu komponentov pre elektrotechnický a automobilový priemysel Panasonic zamestnáva v Starej Ľubovni približne 700 pracovníkov. O koľko miest by sa mala jeho výroba rozšíriť zatiaľ nie je známe, odhad sa pohybuje v niekoľkých desiatkach.

Prepoja komunikácie

„Plánujeme prepojiť cestu I. triedy I/77 a účelovú komunikáciu na Továrenskej ulici, čím by sa výrazne odľahčila problémová križovatka smerom z priemyselnej zóny na autobusovú stanicu. Toto prepojenie by tiež prispelo k zlepšeniu dopravnej dostupnosti a zásobovania celej zóny,“ hovorí ďalej primátor. Predpokladané rozpočtové náklady mesta na výstavbu jednoúrovňovej komunikácie zahŕňajúcej dve stykové križovatky i železničné priecestie sú asi 1,5 milióna eur. Keďže podľa dotačnej schémy ministerstva hospodárstva je možné žiadať o finančné prostriedky maximálne vo výške 15 percent z investície plánovanej na území mesta, Stará Ľubovňa požiadala ministerstvo o dotáciu vo výške 900-tisíc eur. Žiadosť je momentálne v procese posudzovania. „Predpokladáme, že niekedy v septembri alebo októbri by sme mali vedieť rozhodnutie, či sme boli v tejto výzve úspešní alebo nie. V prípade, že úspešní budeme, realizácia sa musí uskutočniť do konca roku 2020, pričom s projektovou dokumentáciou a príslušnými konaniami by sme začali už tento rok,“ uzatvára primátor Ľuboš Tomko.

Ľudmila GROMADOVÁ