Vyšla kniha o vypálených obciach

Marcel Maniak po dvoch rokoch výskumu odhaľuje nové skutočnosti.

Ilustračná snímka: mam

Nikdy viac! s podtitulom Príbeh vypálených obcí je názov najnovšej knihy z pera Marcela Maniaka, ktorý sa ako amatérsky historik venuje obdobiu druhej svetovej vojny. Ako už napovedá názov, publikácia je venovaná vypáleným obciam z obdobia druhej svetovej vojny.

Vypálených bolo 222 obcí

„V zozname, ktorý vypracovalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, sa uvádza, že počas SNP bolo na Slovensku nacistami vypálených 105 obcí a osád. Zoznam bol vypracovaný na základe výskumu v roku 2008. Podľa stanovených kritérií sú v ňom len tie obce a osady, ktoré boli vypálené nacistami. Vypálená v nich pritom musela byť minimálne štvrtina domov,“ uviedol Marcel Maniak. Tieto obce „pikali“ za aktívnu účasť ich obyvateľov v odboji, pomoc povstaleckým jednotkám a partizánom, poskytnutie ubytovania prenasledovaným, ukrývanie zajatcov, utečencov, židovského obyvateľstva, odmietnutie príkazov na evakuáciu či za odmietnutie prác obyvateľov na budovaní obranných postavení pred príchodom oslobodzovacích vojsk.

Vzhľadom na stanovené kritériá nebol zoznam vypálených slovenských obcí úplný. Aj preto sa Marcel Maniak rozhodol zmapovať osudy všetkých obcí, ktoré postihli nacistické represálie. „Tým, že sa zaoberám touto témou a prichádzam do kontaktu s archívnymi materiálmi, stále som prichádzal k informáciám o nejakej vypálenej obci či osade, ktoré sa nenachádzali v zozname vypracovanom Múzeom SNP,“ povedal Maniak. Podľa posledného výskumu, ktorý autor ukončil minulého roku, sa celkový počet vypálených obcí výrazne zmenil. „Zistil som, že v rokoch 1944 a 1945 ľahlo popolom oveľa viac slovenských dedín. O mnohých sa doteraz vôbec nehovorilo. V dôsledku nacistických represálií bolo vypálených až 169 obcí a osád. Ďalšie boli vypálené následkom povstaleckých, ústupových a oslobodzovacích bojov alebo bombardovaním. O týchto obciach sa však doteraz hovorilo veľmi málo alebo vôbec. Celkovo sa v publikácii nachádza 222 obcí a osád,“ priblížil výsledky svojho výskumu Marcel Maniak.

U nás to boli Štrba a Liptovská Teplička

Vo všeobecnosti sa hovorí, že najviac vypálených obcí bolo na strednom Slovensku, kde bolo aj centrum povstania. Aj na základe výskumu Marcel Maniak tvrdí, že najviac týchto obcí bolo na východe Slovenska. Partizánske skupiny tu pôsobili už od roku 1943. Mnohé obce tu Nemci vypálili nielen počas povstania, ale najmä pri ústupe za pomoc partizánom. Vypáleniu predchádzalo nielen rabovanie, ale i vyvražďovanie obyvateľov. Osobitne v podtatranskom regióne je len pár obcí, ktoré postihol tento osud. Ide o obec Štrba, ktorá bola čiastočne vypálená 4. septembra 1944 za pomoc partizánom počas povstaleckých bojov. Tu zhorelo päť domov s hospodárskymi budovami a 19 stodôl. Následkom požiaru tu zomreli dvaja ľudia. Druhou obcou v našom regióne bola Liptovská Teplička, kde za pomoc partizánom Nemci vypálili šesť bytov štátnych lesných zamestnancov aj s hospodárskymi budovami, tri robotnícke domčeky s hospodárskymi budovami a tri poľovnícke chaty. Okrem týchto dvoch obcí počas oslobodzovacích bojov úplne zhorela obec Šambron a Plaveč. Niektoré z obcí vyhoreli aj ako následok spojeneckého bombardovania, ale i nedbalosťou. Jedna z obcí zhorela po tom, čo opití rumunskí vojaci spôsobili požiar. V tomto prípade však ide skôr o výnimku.

Publikáciu Nikdy viac! Príbeh vypálených obcí vydal Marcel Maniak vlastným nákladom s pomocou sponzorov a viacerých obcí. Knihu si môžu záujemcovia kúpiť priamo u autora alebo v popradskom kníhkupectve Christiania. Oficiálna prezentácia knihy sa uskutoční 19. septembra o 17.00 h v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Rastislav OVŠONKA