Jubilejný rok začali vo vynovenej budove

Obchodná akadémia si pripomenie 80 rokov existencie.

Obchodná akadémia v Poprade s novou fasádou. Snímka: rov

Do začiatku nového školského roka by mala byť z väčšej časti ukončená nová fasáda objektu (na snímke), ktorá je súčasťou projektu Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy. „Škola dostala darček ku 80-tke, ktorú by sme chceli osláviť dôstojnou formou,“ uviedla riaditeľka školy Iveta Račeková.

Pripravujú slávnostnú akadémiu

„Slávnostnú akadémiu máme naplánovanú na 28. novembra v Dome kultúry v Poprade. V spolupráci s Rudolfom Kubusom a našimi žiakmi plánujeme pripraviť divadelné pásmo o našej škole,“ priblížila formu osláv riaditeľka školy. Na podujatie chcú pozvať aj najúspešnejších žiakov školy. Za 80 rokov prešlo bránami školy takmer 12-tisíc študentov. V nasledujúcom školskom roku bude akadémiu navštevovať približne 370 žiakov. Škola má v súčasnosti 30 učiteľov a ďalších desať prevádzkových zamestnancov. Pri príležitosti výročia vzniku školy by mala vyjsť aj publikácia, ktorá priblíži jej históriu.

V nasledujúcom školskom roku však škola nebude len oslavovať. Už vo februári sa Obchodná akadémia zapojila do systému duálneho vzdelávania. „Mali sme prvé stretnutia s potenciálnymi partnermi, kde by študenti vykonávali odbornú prax. Už máme aj štyri firmy, ktoré boli k 30. júnu certifikované. Pre nasledujúci školský rok by sme už chceli robiť aj prijímacie skúšky pre duálne vzdelávanie, aby sme v školskom roku 2020/21 jednu triedu otvorili už v duálnom vzdelávaní. Je to ďalší míľnik vo vývoji školy,“ uviedla riaditeľka.

Ušetria až 66 percent

Projektu Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Hlavným účelom projektu je zateplenie celého objektu školy. Okrem stavebných úprav dôjde v rámci projektu aj k modernizácii vykurovacieho systému, inštalácii solárnych panelov a rekuperačných jednotiek či výmene svetelných zdrojov. Po ukončení projektu by mala byť budova zatriedená do energetickej triedy A1. Vďaka projektu by sa mali dosiahnuť úspory viac než 66 percent ročnej potreby energie. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 967-tisíc eur, z toho z eurofondov a štátneho rozpočtu je to vyše 918-tisíc eur.

Budova Obchodnej akadémie krátko po postavení v r. 1950. Snímka: archív RO

V prvom roku tu bolo 54 žiakov

Pred 80 rokmi – v prvých septembrových dňoch, sa uskutočnili prvé prijímacie skúšky na Štátnej slovenskej obchodnej akadémii v Poprade. Dekrétom ministerstva školstva a národnej osvety bola akadémia 5. septembra 1939 oficiálne ustanovená ako prvá stredná škola vyššieho typu v meste Poprad. V prvom školskom roku tu študovalo 54 žiakov. Prví maturanti opustili školu v roku 1943. Prvých desať rokov sídlila škola v objekte, kde dnes sídli Inštitút Štefana Náhalku Katolíckej univerzity na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Do súčasných priestorov sa škola presťahovala v roku 1950. Vtedy sa aj prvýkrát zmenil názov školy na Vyššia hospodárska škola Duklianskych hrdinov Poprad. V nasledujúcich rokoch došlo viackrát k zmene názvu. Obchodnou akadémiou je opäť od roku 1991.

Rastislav OVŠONKA