Kraj chce opraviť budovy gymnázia a „hotelovky“

V pondelok 26. augusta rokovali v Prešove poslanci PSK. Jedným z bodov bola aj správa o umiestnení stredných škôl v Kežmarku. Po kampuse prichádza kraj s novým riešením.

Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Snímka: archív

Stredné školstvo sa stále borí s neistotou zázemia. Po tom, čo padla vízia študentského kampusu a ako nevhodná sa ukázala aj alternatíva s výstavbou novej budovy na ulici Jakuba Kraya, predstavuje Prešovský samosprávny kraj ďalší návrh. Vedenie prišlo k záveru, že musí rokovať aj o variante s ponechaním gymnázia v súčasných priestoroch, ktoré patria evanjelickej cirkvi.

Vlastníci budov zatiaľ ponuky nedostali

Počas tohto mesiaca vypracováva kraj harmonogram krokov, ktoré sú potrebné na rekonštrukciu a prístavbu budovy gymnázia pre potrebu dvoch škôl – Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Strednej umeleckej školy. Kraj by mal majetkovo vysporiadať a zrekonštruovať areál Hotelovej akadémie Otta Brucknera, a tiež hľadať alternatívne riešenie umiestnenia Strednej umeleckej školy. Budova gymnázia patrí evanjelickej cirkvi, hotelová akadémia sídli v priestoroch, ktoré patria mestu Kežmarok a evanjelickej cirkvi, Stredná umelecká škola sídli v mestskej budove.

  • Už od minulého leta sa nad víziou študentského kampusu „sťahovali mračná“. Trvalo rok, kým Prešovský samosprávny kraj vydal oficiálne stanovisko, že študentské mestečko v areáli kasární je pre kraj najmenej vhodné riešenie.
  • V hre bola od zimy aj možnosť postaviť novú budovu pre gymnázium a Strednú umeleckú školu na ulici Jakuba Kraya. Pri tejto alternatíve by hotelová škola ostala v súčasných priestoroch, ktoré by mali byť zrekonštruované. Mesto Kežmarok podmienky oznámilo v lete a PSK tak opäť vyhodnocoval pre a proti. Nakoniec hľadal ďalšiu alternatívu.
  • Počas augusta pripravuje kraj analýzu pre variant rekonštrukcie budovy gymnázia a hotelovej školy. Ani tu podľa hovorkyne však nemusí ísť o definitívu.

Na PSK sme sa preto pýtali, či už rokujú s vlastníkmi predmetných nehnuteľností. „Áno, prebiehajú v tomto smere intenzívne rokovania. PSK stále hľadá najefektívnejšie, najlepšie riešenie  pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pracujeme s viacerými alternatívami a návrhmi. Rokujeme s vlastníkom budov a rovnako budeme pokračovať v komunikácii s mestom Kežmarok,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Podľa zborového farára ECAV v Kežmarku Romana Porubäna cirkev nemá na stole konkrétnu ponuku, hoci s vedením kraja v tejto otázke rokujú. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák túto tému s PSK nemá prediskutovanú a čaká na ponuku. Podľa jeho slov však odkúpenie budov a prestavby budú stáť kraj toľko, ako kampus. „Otázne je, o akú rekonštrukciu pôjde. Nemali by sa len opraviť omietky. Moderná škola by mala mať zázemie, aulu. Toto si treba uvedomiť,“ uviedol Ferenčák, ktorý je aj poslancom za VÚC.

Nemusí ísť o definitívu

Kežmarské školstvo sa objavilo na rokovaní krajského zastupiteľstva aj v bode k zmene rozpočtu, 489-tisíc eur vyčlenených na vytvorenie stredoškolského areálu Kežmarok presunuli poslanci na rekonštrukciu gymnázia, Strednej umeleckej školy a hotelovej akadémie. Proces však ešte podľa Jeleňovej napriek tomu nie je uzavretý. O konečnom riešení rozhodne vedenie kraja po odborných konzultáciách.

Jana TOMALOVÁ