Pod Tatrami pribudla nová škola

V novom školskom roku otvorila svoje brány aj Stredná športová škola v Poprade.

Popradské gymnázium dočasne prichýlilo aj novú strednú športovú školu. Snímka: rov

„Ide o projekt, ktorý bol vynútený zmenou legislatívy. Po prijatí zákona o športe sa zadefinovalo, že športové gymnáziá už nebudú, ale vzniknú stredné športové školy, ktorých výhodou by malo byť to, že tam nebude iba gymnaziálne štúdium, ale bude aj stredné odborné a mohlo by tam byť aj učilištné štúdium. Výhoda takéhoto typu školy je v tom, že môže zobrať všetkých športovcov, bez ohľadu na ich študijné predpoklady, čo doteraz u nás nebolo možné,“ uviedol riaditeľ Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade Vladimír Lajčák, ktorý je zároveň dočasne poverený aj vedením novovzniknutej Strednej športovej školy.

Postupne sa osamostatní

V prvom školskom roku bude novú vzdelávaciu inštitúciou navštevovať 30 žiakov prvého ročníka. Teraz sa tu bude študovať len odbor športové gymnázium. Už od budúceho roka by mal pribudnúť aj odbor športový manažment. Hoci škola sídli v priestoroch existujúceho gymnázia, ide o samostatnú školu. Vyučujúcimi budú v prvej fáze učitelia gymnázia. V budúcnosti by sa mala škola osamostatniť s vlastným vedením i učiteľským zborom. Študenti gymnázia, ktorí študujú odbor športové gymnázium, dokončia štúdium v pôvodnej škole. Lajčák nevylučuje, že v budúcnosti dôjde k osamostatneniu novej športovej školy aj z pohľadu priestorov. „Vstúpili sme do rokovania s mestom, aby sme vytvorili neziskovú organizáciu. Zahŕňala by subjekty, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, ale mesto ich chce mať na svojom území. Ide napríklad o vysokú školu, strednú športovú školu či špeciálne školy,“ doplnil Lajčák.

Ilustračná snímka: rov

Škola pre všetkých športovcov

Stredná športová škola v Poprade nie je jedinou v rámci Slovenska. V Prešovskom kraji je okrem tej popradskej aj súkromná športová škola v Prešove. Na Slovensku sa na takéto školy pretransformovali všetky športové gymnáziá. Celkovo by malo byť u nás približne 15 stredných športových škôl. Štúdium na tejto škole si môžu zvoliť športovci v kolektívnych i individuálnych športoch. V Poprade sú to najmä hokejisti, futbalisti či plavci.

Rastislav OVŠONKA