Prioritami regionálnej samosprávy sú cesty do Starého Smokovca a na Štrbské Pleso

 

Na stretnutí župana so starostami odzneli aj požiadavky na zmenu vedenia cyklotrás v kraji.

Ilustračná snímka: rov

Cesty a cyklochodníky boli hlavnou témou stretnutia so starostami, primátormi a podnikateľmi v rámci pracovného výjazdu predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského v okrese Poprad uplynulú stredu. „Budeme sa snažiť vyhovieť požiadavkám. Prioritami v tomto i budúcom roku sú cesty z Popradu do Starého Smokovca a z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso,“ povedal Milan Majerský starostom, ktorí prišli s viacerými návrhmi na opravy ciest.

Kraj investuje i do škôl

Prešovský samosprávny kraj v najbližšom období pripravuje investície aj do školstva. Najväčšou bude výstavba novej telocvične pri Strednej zdravotníckej škole, keďže škola doteraz telocvičňu nemá. Súčasťou projektu je aj výstavba parkovacích miest. Predseda PSK počas výjazdu do okresu Poprad navštívil aj novozriadenú Strednú športovú školu a tiež gymnázium. „Kukučínka si zaslúži svoju pozornosť. V rámci tejto školy potrebujeme odstrániť nebezpečný úsek pri škole. V spoluprácu s mestom tu potrebujeme vybudovať kruhovú križovatku,“ uviedol Milan Majerský. Župan na stretnutí vyzdvihol aj spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú žiakom možnosť duálne sa vzdelávať. „Systém duálneho vzdelávania je v Poprade veľmi dobre rozbehnutý. Teší ma, že v okrese budeme mať absolventov, ktorí budú vynikať nielen svojimi vedomosťami, ale aj zručnosťami. Verím, že sa v krátkom čase pripoja do duálu aj ďalšie školy a firmy, aby sme mladých ľudí motivovali k tomu, že pracovať v regióne sa oplatí,“ skonštatoval Majerský. Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených v Poprade päť škôl s 81 žiakmi a 28 zamestnávateľmi. V tomto školskom roku by sa mal počet žiakov zapojených do duálu zvýšiť na 160.

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, Výzve pre región, projektoch Interreg či Kostrovej sieti cyklistických komunikácií PSK.

Ilustračná snímka: rov

Cyklistická kostrová sieť sa meniť nebude

Predstavitelia regionálnej samosprávy predstavili starostom a primátorom aj viaceré možnosti na získanie dotácií z grantového programu Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja. „Motivoval som starostov a primátorov, aby boli aktívni a podávali žiadosti. Príkladom je projekt cyklochodníka Lopušná dolina – Lučivná. Tento chodník sa bude realizovať,“ uviedol Majerský. Cyklotrasa z medzi Svitom – Lopušnou dolinou a Lučivnou je súčasťou Kostrovej siete cyklistických trás PSK, ktorá má približne 840 kilometrov. Niektorí starostovia sa na stretnutí dožadovali jej aktualizácie a doplnenia. „Kostrová sieť prepája hlavné okresné sídla a zároveň turistické destinácie pre cyklistov. Spĺňa nielen rekreačné funkcie, ale z väčšej časti ju môžu ľudia využiť aj na dopravu do práce. Základná sieť je zjazdná pre všetkých cyklistov, nielen pre športovcov a zdatných cyklistov, ktorým nevadia ani dvojciferné stúpania. Celkové vedenie kostrovej nie je momentálne možné meniť. Dá sa však doplniť, najmä o obce, ktoré sú v tesnom susedstve s kostrovou sieťou,“ uviedla cyklokoordinátorka PSK Viera Štupáková.

V okrese Poprad sú dva hlavné úseky P1 a P2. Prvá vetva vedie cez Vysoké Tatry od Štrbského Plesa až po Tatranskú Kotlinu, ktorá pokračuje ďalej na Ždiar a Osturňu. Južná vetva P2, nazývaná aj veľká cesta okolo Tatier, prepája podhorské obce a mestá Štrba – Lučivná – Svit – Poprad smerom na Kežmarok a Starú Ľubovňu. V najbližšom období bude kraj prioritne podporovať budovanie cyklotrás, ktoré sú zaradené do kostrovej siete. Upozornila, že do kostrovej siete nie je možné dať všetky odbočky. Príkladom je prepojenie Popradu so Starých Smokovcom, kde existuje viacero alternatív.

„V regióne musí dôjsť ku konsenzu, ktorá z vetiev bude hlavná. Určite to bude závisieť aj od stavu zrealizovateľosti takejto trasy. Pretože nestačí, že máme nápad, musíme vedieť, ako to vyzerá v katastri, či tam nie sú iné vážne problémy, ako napríklad križovanie so železnicou či chránené územia.

Obce a mestá sa môžu ešte do konca októbra zapojiť do výzvy ministerstva dopravy na podporu cyklistickej infraštruktúry. Obce môžu získať prostriedky na projektovú dokumentáciu. Podobne PSK v budúcom roku opäť otvorí Výzvu pre región, kde kraj poskytuje aj pomoc pri povinnom päťpercentnom spolufinancovaní eurofondov najmä pre malé obce, ktoré nemajú dostatok vlastných prostriedkov.

Rastislav OVŠONKA