Pripravuje sa rekonštrukcia Námestia sv. Egídia

Vo štvrtok sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Snímka: Andrea Jurčáková

Na programe majú poslanci aj návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa. Prvorodičky s trvalým pobytom v meste by mali dostať dvesto eur. Mesto si však stanovuje v nariadení niekoľko podmienok na jeho získanie. Dieťa sa musí dožiť minimálne 28 dní, oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mesta a ku dňu podania žiadosti o príspevok pri narodení prvého dieťaťa nesmie mať žiadne záväzky voči mestu. Ak sa matke narodia dve a viac detí, príspevok dostane každé dieťa. Príspevok pri narodení prvého dieťaťa však nepatrí matke, ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustí dieťa v zdravotníckom zariadení, a taktiež ak matka dala súhlas na osvojenie dieťaťa pred vyplatením príspevku pri narodení prvého dieťaťa.

Upraví sa časť námestia

Poslanci sa na rokovaní tiež budú zaoberať úpravami rozpočtu. Mesto pripravuje rozsiahlejšie úpravy na hlavnom Námestí sv. Egídia. Na projekt revitalizácie niektorých priestorov na námestí by mali poslanci schváliť 30-tisíc eur. Tieto prostriedky majú byť určené na vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie revitalizácie námestia. Mesto plánuje zdynamizovať fontánu, taktiež sa má upraviť priestor pri fontáne tak, aby mohol slúžiť ako stretávací priestor, na Ulici 1. mája sa má zrekonštruovať dlažba a vytvoriť sa tu má zelený pás, vo východnej časti námestia sa má zrušiť zelený ostrov tak, aby sa tu dalo osadiť pódium. Zrekonštruovať sa má verejné osvetlenie, v medzikostolí má vzniknúť oddychová zóna, opraviť sa má chodník na južnej strane námestia a pri objekte Eterna má vzniknúť „námestíčko.“

Štúdia tréningovej hokejovej haly v Poprade. Ilustračná snímka: Mesto Poprad

Pripravuje sa projekt hokejovej haly

V súvislosti s dotáciou vo výške dva milióny eur na výstavbu tréningovej hokejovej haly od vlády, poslanci plánujú vyčleniť z mestského rozpočtu prvých 50-tisíc eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre krytú hokejovú halu. Tá by mala vyrásť zo severovýchodnej strany existujúceho zimného štadióna ako jeho prístavba na mieste existujúceho parkoviska. Predpokladané náklady na výstavbu sú 3,5 milióna eur.

Zastupiteľstvo tiež bude schvaľovať 7 800 eur pre mestskú políciu. Z týchto peňazí plánuje kúpiť dva elektrické motocykle v policajnej verzii s príslušenstvom, ktoré predstavujú dve prídavné batérie. Pri kontrole a zabezpečovaní verejného poriadku polícia doteraz využíva predovšetkým pešie hliadky, motorizované hliadky a hliadky na bicykloch. Dôvodom na zakúpenie motoriek má byť zabezpečenie operatívneho presunu medzi jednotlivými lokalitami v meste.

Rokovanie mestského zastupiteľstva začína vo štvrtok o 8.00 h na Mestskom úrade v Poprade. Zasadnutie je prístupné pre verejnosť.

Rastislav OVŠONKA