Sociálne služby v meste výraznejšie zdražejú

Samospráva pristúpila po viac ako desiatich rokoch k zvýšeniu cien za poskytovanie sociálnych služieb.

Viceprimátori Popradu Ondrej Kavka a Štefan Pčola a primátor Anton Danko (zľava). Snímka: rov

Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade na ostatnom rokovaní uplynulý štvrtok. Posledná rozsiahla zmena všeobecne záväzného nariadenia, ktoré stanovilo aj výšku úhrad za poskytované sociálne služby sa udiala ešte v roku 2008. Nové pravidlá začnú platiť v Poprade od 1. novembra.

Od 2008 sa ceny nedvíhali

Hlavnými dôvodmi zvyšovania cien sú podľa vedúcej sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade Petry Závackej starnutie populácie, tlak na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rast cien prevádzkových nákladov či potravín, ale aj inflácia. „Od roku 2008, čo sa týka úhrad za sociálne služby, sa neurobilo nič. Robili sa len drobné úpravy. Možno povedať, že naše úhrady dehonestujú aj cenu práce. Navrhli sme zvýšenie za jednotlivé druhy služieb od nula do 66 percent. Napriek tomu, navýšenie nespôsobí to, aby sme stratili pozíciu prosociálneho mesta a mesta s kvalitnými a dostupnými sociálnymi službami,“ uviedla Petra Závacká. Podľa nej zo zákona je garantovaná ochrana príjmu a nestane sa, aby úhrada za poskytované služby vylúčila niekoho zo sociálneho zariadenia, prípadne sa mu nezabezpečili potrebné sociálne služby, na ktoré je klient odkázaný.

Na také zvýšenie nebol dôvod

Proti navrhovanému zvýšeniu úhrad za poskytované sociálne služby sa postavili poslanci z klubu Poprad 22. „Po preštudovaní analýzy, ktorú sme dostali, som nevidel žiadnu koreláciu medzi tým, čo uvádza analýza, a prečo by sa mali poplatky zvýšiť. Ja som navrhol iné ceny. Súhlasím so zvýšením, ale nie takýmto skokom. Treba si uvedomiť, že ide o sociálnu službu,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Poprad 22 Peter Dujava.

Budeme hľadať kľúč, aby zvyšovanie úhrad za sociálne služby nebolo dramatické.

 

Petra Závacká
vedúca sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade

Ako príklad uviedol zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Tu platia klienti 35 eur na mesiac, návrh mesta bol 45 eur, návrh klubu Poprad 22 bol 40 eur. Za neopodstatnené tiež považuje zvýšenie úhrady za prepravnú službu z doterajších 30 centov na 50 centov za kilometer. Úprava úhrad sa dotýka prakticky všetkých sociálnych služieb, ktoré poskytuje mesto. Najviac to zrejme pocítia obyvatelia zariadenia pre seniorov denného stacionára či zariadenia opatrovateľskej služby. Drahšie budú aj obedy v jedálni.

Na rast cien treba politickú vôľu

Mesto podľa Závackej pôvodne uvažovalo ešte o vyššom zvýšení cien. To by podľa Závackej znamenalo dramatický nárast. Nevylučuje, že do budúcnosti bude potrebné pristúpiť k pravidelnej úprave týchto cien. „Budeme hľadať kľúč, aby to nebolo také dramatické a plynulé,“ uviedla Závacká. Priamo na rokovaní primátor Anton Danko pripustil, že bolo zrejme chybou predchádzajúcich volebných období, že nedochádzalo k postupnej úprave cien a zodpovednosť nesú všetci volení predstavitelia. Podľa poslanca Jozefa Košického a bývalého riaditeľa mestského Centra sociálnych služieb v Poprade na zvyšovanie cien v minulosti nebola politická vôľa.

Rastislav OVŠONKA