Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Auditórium Lýcea v Kežmarku zasadlo 3. septembra, aby určilo definitívne obsadenie profesorského zboru a riešilo problémy riadneho chodu školy. Stanovilo základné školné vo výške 160 korún. Obrátilo sa výzvou na všetkých priaznivcov, aby pomohli riešiť problém vykurovania.
* K ucteniu si pamiatky zosnulého grófa Alexandra Telekiho, dlhoročného predsedu Uhorského karpatského spolku, zorganizoval nástupnícky Karpatenverein v Starom Smokovci 7. septembra „In memoriam Alexander Teleki.“ Všetko sa dialo aj za prítomnosti vdovy, ktorá prišla na dlhší pobyt do svojej vily Iskra.
* Sčítanie obyvateľstva v Kežmarku prinieslo o. i. tieto výsledky: celkový počet obyvateľov k 31. 8. 1919 bol 6 060 ľudí, čo bol oproti roku 1910 pokles o tristo obyvateľov. K nemeckej národnosti sa hlásilo 3468, k slovenskej 1743 a k maďarskej 656 obyvateľov. Viac ako 55 percent bolo katolíkov, takmer 23 percent evanjelikov a 18 percent sa hlásilo k izraelitom.
* Sériu siedmich pohľadníc s obrazmi Tatier, ktoré namaľovali českí maliari Bubeníček a Cina Jelínek, vydal redaktor Alois Chytil, ktorý sa „udomácnil“ na Štrbskom Plese. Mal aj rozhodujúci podiel na vydaní Turistickej mapy Vysokých Tatier.
* S veľkými rozpakmi sa začínal školský rok na všetkých školách. Chýbali základné školské potreby, učitelia a nebolo celkom jasné, či sa okrem úradne a zákonom stanoveného vyučovacieho jazyka bude môcť vyučovať aj napr. v nemeckom jazyku.
* Spišskosobotský športový spolok usporiadal na konci augusta tanečnú zábavu s kultúrnym programom. Čistý výťažok predstavoval 700 korún a mal byť finančným základom pre ďalšiu činnosť.

(arg)