V Novej Lesnej idú robiť prepojovacie chodníky

Z pripravovaných investičných akcií ideme do výzvy, ktorá bola vypísaná v Miestnej akčnej skupine Pro Tatry, ktorej sme členom. Ideme robiť prepojovací chodník v centre obce, tým sa zvýši hlavne bezpečnosť chodcov.

Park horských vodcov v Novej Lesnej. Ilustračná snímka: mam

Park horských vodcov tak bude prepojený s obidvomi kostolmi, to je jedna investícia zhruba za 35-tisíc eur, spoluúčasť obce je päť percent. Ďalšou investičnou akciou bude prepojovací chodník z Novej Lesnej do miestnej časti Pod Lesom. Budeme tak prepojení so susediacim mestom Vysoké Tatry. Dostali sme dotáciu vyše osemtisíc eur na detské ihrisko, aj tu je spoluúčasť obce päť percent. Detské ihrisko teda kompletne vynovíme. Teraz žije obec predovšetkým kultúrnymi akciami, prebieha Novolesnianske kultúrne leto. Najvýznamnejšou akciou bol jubilejný 20. ročník Memoriálu Jána Stilla, na ktorom sa zúčastnilo v sobotu 722 pretekárov, čo je naša rekordná účasť. Na Nigt Rune sme mali 201 pretekárov, v piatok sme mali bohatý kultúrny program pre všetkých bežcov aj návštevníkov podujatia. Z menších akcií sme organizovali Olympiádu detí a mládeže, mali sme kvíz Čo vieš o Novej Lesnej, nechýbal ani nohejbalový a futbalový turnaj. Cez víkend 24. augusta sme mali Bartolomejské dni, ktorým predchádzala Bartolomejská kvapka krvi. Novolesnianske kultúrne leto sme zakončili 31. augusta Burčiakfestom.

Peter Hritz
starosta Novej Lesnej