V Reľove dobudujú kanalizáciu

Podali sme tri projekty v rámci programu rozvoja vidieka – na opravu miestnych komunikácií, na rekonštrukciu budovy bývalého MNV na komunitné centrum a budovy Domu smútku. Žiaľbohu, boli sme úspešní len v prvom prípade, čo sa týka opravy miestnych komunikácií. Tie máme urobené, prefinancované a celý projekt je ukončený.

Obec Reľov. Snímka: panoramio.com

Momentálne čakáme na dodávateľa, pretože sme boli úspešní v žiadosti cez Environmentálny fond na dobudovanie stokovej siete kanalizácie v obci. Toto by sme ešte chceli zrealizovať do polovice októbra, pretože jedna z podmienok je prefinancovanie do konca roka. Veľmi dobre nám pracuje dobrovoľný hasičský zbor, vyhrali nejaké súťaže v rámci Východoslovenskej hasičskej ligy, mali sme 10 a 11. augusta dni obce, tam tiež zvíťazili aj na Zamagurskom Super Cupe. V rámci dní obce sme tu mali divadelné predstavenie a rôzne hry pre deti a mládež na futbalovom ihrisku. Naším tradičným kultúrnym účastníkom je Divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, pozývame ho aspoň tri-štyrikát do roka.

František Dudžák
starosta obce Reľov