Vo Veľkej Lomnici riešili aj protipovodňové opatrenia

Dosť neočakávane pracujeme na niektorých povodňových opatreniach. Hlavne po výdatných dažďoch v júli a prvej polovici augusta sa nám povrchová voda vybrežila z rôznych rigolov a tokov. Preto sme museli sanovať hlavne rigol popri ulici Tatranskej a nekontrolovateľne sa nám na niektorých miestach v obci vybrežil aj Skalnatý potok, ale to už je parketa Slovenského vodohospodárskeho podniku. Museli sme vyriešiť aj odvedenie vody na futbalovom ihrisku, a tiež prístupovú cestu a chodník.

Snímka: Veľká Lomnica

Momentálne sa kontroluje verejné obstarávanie na cyklochodník z Veľkej Lomnice na Huncovce. Aktivitu realizujeme prostredníctvom cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce, dostali sme asi 660-tisíc eur. Termín, kedy má byť chodník urobený, je september 2020. Predpokladám, že do konca roka by sme mali mať skončené verejné obstarávanie a hneď na jar, ako nám počasie dovolí, sa pustíme do prác, aby sme termín stihli. Priebežne podľa toho, ako máme schválené peniaze v rozpočte obce, pracujeme na rekonštrukcii domu smútku. Minulý rok sme zrekonštruovali zázemie, obstarali nové chladiace boxy a v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na výmenu okien, dverí a časť fasády. Rekonštrukciu sme kvôli finančnej náročnosti rozložili na viac rokov, na budúci rok zasiahneme do interiéru, a to musíme urobiť rýchlo, aby sme neobmedzili obrady.

Starosta Veľkej Lomnice hovoril aj o stavbe cyklochodníka. Snímka: jat

Do konca roka vybudujeme chodník na ulici Popradskej pri Kostole sv. Kataríny. Odvádzanie povrchovej vody sme vyriešili, ale budeme prekladať aj plot v blízkosti kostola a pôjdeme s chodníkom tak, aby sme peších navádzali cez nový priechod pre chodcov, ktorý vznikne na úrovni kostola.Tiež sa chceme sa uchádzať vo výzvach, aby sme vybudovali verejné osvetlenie a zrekonštruovali prístupové cesty do osady. Riešime aj projekt na rozšírenie kapacity základnej školy. Máme v úmysle dobudovať ďalší trakt školy aj s kuchyňou a jedálňou, pretože sme už v dvojsmennej prevádzke, dokonca na jej hornej hranici.

Peter DUDA
starosta obce Veľká Lomnica