Do areálu gymnázia plánuje kraj umiestniť aj umeleckú školu

V Kežmarku pri gymnáziu by mala vyrásť moderná časť budovy s átriom či ateliérmi pre Školu umeleckého priemyslu. Hotelová akadémia musí zatiaľ na riešenie počkať.

Štúdia spoločného areálu pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Školu umeleckého priemyslu. Vizualizácia: PSK

Krajskí poslanci vzali minulý pondelok na zasadnutí zastupiteľstva na vedomie investičný zámer revitalizácie Gymnázia P. O. Hviezdoslava a výstavbu Školy umeleckého priemyslu (na vizualizácii). Spracovaná štúdia je podľa PSK odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom aj stavebnou komisiou. Finančné prostriedky zatiaľ schválené neboli, preto na kraji nevedia, či ide aj o finálnu verziu stavby.

PSK hľadalo optimálne riešenie

Podľa predsedu PSK Milana Majerského sa po rokovaní trvajúcom rok a pol našlo najoptimálnejšie riešenie. „Máme tu značný odliv gymnazistov do Popradu, myslím si, že gymnazisti očakávajú, aby mal okres Kežmarok moderné gymnázium, ktoré tu určite bude. Do Školy umeleckého priemyslu tiež investujeme, a to bude združená investícia. Bude vybudovaná nová moderná telocvičňa, aula, učebne, bude to moderný komplex so všetkým, čo k tomu patrí pre 21. storočie,“ povedal Milan Majerský.

Za gymnáziom plánuje podľa štúdie Prešovský samosprávny kraj prístavbu, ktorá má spĺňať parametre 21. storočia. Snímka: archív

Súčasná budova telocvične, ktorá patrí evanjelickej cirkvi, by mala byť zrovnaná so zemou. Gymnázium aj Škola umeleckého priemyslu sú podľa PSK v havarijnom stave. Výstavbou Školy umeleckého priemyslu v prepojení s gymnáziom by sa vybudoval jeden areál, ktorý by mal PSK efektívnejšie prevádzkovať. „Plusom sú určite opravené a zmodernizované priestory, nové učebne, oddychová zóna, jedáleň, verím, že aj nižšie prevádzkové náklady. Mínusom prestavba počas plnej prevádzky, obmedzený priestor na rozvoj, zdieľanie priestorov s inou školou,“ uviedla riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

Stavba si vyžiada 5,8 milióna eur

Budova gymnázia je stále vo vlastníctve evanjelickej cirkvi a vlastníctvo by sa nemalo meniť ani najbližších 50 rokov. Aktuálne sa rokuje s ECAV ohľadom memoranda a nastavujú sa podmienky nájomnej zmluvy na dobu 50 rokov, pričom PSK bude počas celej doby nájmu výhradný správca areálu. V súčasnosti je výška nájmu 49 663 eura za rok, po rekonštrukcii by to malo byť 25-tisíc eur ročne počas 50 rokov. V materiáloch sa uvádza, že riešením po uplynutí nájmu v rámci majetko-právneho vysporiadanie je vzájomné predkúpne právo. Podľa Milana Majerského ide o výhodné riešenie aj s ohľadom na nájomné. Celkový odhadovaný náklad stavby je 5,8 milióna eur, čo je podľa Majerského stále lepšie riešenie ako kampus, ktorý by sa podľa jeho slov určite predražil. Navyše by v komplexe neboli telocvične, jedálne ani aula.

Bývalé kasárne chcelo mesto Kežmarok zmeniť na kampus. Kraj zámer vyhodnotil ako nevhodné riešenie. Snímka: rov

Otázku chce vyriešiť do konca volebného obdobia

Vedenie mesta víta aktivitu kraja investovať do havarijného stavu škôl v meste. „Na danom zastupiteľstvo som sa vyjadril jasne, že to chápem ako objemovú štúdiu, ktorá pojednáva len o tom, či sa tam ten počet žiakov zmestí,“ hovorí primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Požiadal tiež PSK o dopracovanie dizajnovej a architektonickej štúdie. „Možno by to chcelo osloviť viacerých architektov, pretože hovoríme o historickom území, ktoré by si vyžadovalo citlivejší zásah. Boli by sme radi, keby bolo riešené celé územie od pošty cez školský areál, okolie polikliniky až ku kostolom a aby sa nehovorilo sa len o danom pozemku. Viem si predstaviť, že aj parkoviská, ktoré sú navrhnuté, by mohli byť niekde inde,“ doplnil Ferenčák.

Podľa Majerského by chcel mať kraj túto otázku vyriešenú do konca volebného obdobia. Čo sa týka hotelovej akadémie, aj tá bude podľa jeho slov zmodernizovaná, zatiaľ však táto škola musí počkať.

Jana TOMALOVÁ