Historický kalendár – 42. týždeň

15. októbra zomrel horolezec, zaslúžilý majster športu a elektrotechnický inžinier Jozef Psotka (12. 2. 1934 Košice – 15. 10. 1984 Mt. Everest). Psotka bol absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde pracoval ako odborný asistent. Liezť začínal vo Vysokých Tatrách, nasledovali Alpy, Altaj, Kaukaz a Hindúkuš. Zúčastnil sa na piatich expedíciách na osemtisícovky v Himalájach – Nanga Parbat 1971, Makalu 1973, Makalu 1976, Kančendžonga 1981 a Mt. Everest 1984, na posledné dva vystúpil. Zahynul ako 50-ročný pri zostupe z vrcholu Mt. Everestu.

17. októbra zomrel geograf, organizátor turistiky a stredoškolský profesor Franz Dénes (2. 4. 1845 Trybsz – 17. 10. 1934 Levoča). V rokoch 1860 až 1864 navštevoval gymnázium v Levoči. Už v tomto období často podnikal výlety a túry do Vysokých Tatier. V septembri 1864 Dénes odišiel študovať filológiu do Viedne a Budapešti. V novembri 1873 zložil profesorské skúšky a prišiel naspäť do Levoče. Podrobne študoval stavbu a glaciológiu Vysokých Tatier. Veľa voľného času venoval výstavbe turistických chodníkov. Ešte ako 88-ročný starec viedol výstavbu chodníka z Tatranskej Polianky k Batizovskému plesu a odtiaľ na Ostrvu, Popradské pleso a Štrbské Pleso. V roku 1873 sa stal spoluzakladateľom Uhorského karpatského spolku. Bol členom predsedníctva, kde pracoval ako pokladník. Bol pokladníkom zbierky na výstavbu Karpatského múzea v Poprade. Jeho zásluhou vznikla detailná mapa Tatier v mierke 1:25 000. Za mimoriadny prínos v oblasti turistiky vo Vysokých Tatrách mu udelili v roku 1911 čestné členstvo prostredníctvom Uhorského karpatského spolku a v roku 1922 sa stal jeho čestným predsedom. Svoje turistické a vedecké poznatky uverejňoval v ročníkoch Karpatského spolku a v týždenníku Zipser Bote.

18. októbra sa narodil náboženský spisovateľ Samuel Klein (18. 10. 1784 Vrbov – 7. 11. 1835 Poprad-Veľká). Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Lipsku. Od roku 1809 bol evanjelickým farárom vo Veľkej. Budoval nový evanjelický kostol. Vďaka nemu patril archív k najbohatším v senioráte, lebo nazbieral množstvo archívnych dokumentov. Bol autorom učebnice náboženstva, kázní, ako aj praktických rád pre domácnosť a cirkevno-historických prác. Bol seniorátskym notárom, neskôr seniorom.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.