Kežmarok získal titul Enviromesto a s ním aj nabíjaciu stanicu

Mesto si vyslúžilo cenu za protipovodňové opatrenia, cyklochodník i riešenia, ktoré v súčasnosti podľa primátora zatiaľ nie je vidieť.

Cena pre laureáta. Snímka: mesto Kežmarok

V utorok 1. októbra v Žiline  prevzal primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák cenu laureáta súťaže Enviromesto 2019. Jej cieľom je zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v dokumentoch aj reálnom živote. Druhý ročník súťaže vyhlásilo ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Zlepšujú životné prostredie

Komisia prihliadala najmä na komplexnosť a prínos zrealizovaných projektov v jednotlivých súťažných kategóriách – aktívna samospráva, originálna aktivita a trvalé opatrenie. Pri kežmarskej samospráve ocenili porotcovia systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia.

Pri rozhodovaní zavážili aj protipovodňové opatrenia, ktoré majú zabrániť mimoriadnym situáciám ako v roku 2014. Snímka: archív

„Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov,“ uvádza sa v hodnotení Slovenskej agentúry životného prostredia. Kežmarčania participatívny rozpočet využili napríklad na kvetinové záhony pri bytových domoch. Člen poroty Martin Macíček uviedol, že všetky tieto riešenia boli posilnené aj kvalitnou prezentáciou na neverejnom zasadnutí hodnotiacej komisie. Okrem titulu získala samospráva aj nabíjaciu stanicu Wallbox pre autá a jej odbornú montáž.

Mnohé opatrenia zatiaľ nevidno

Podľa primátora Kežmarku je titul ocenením tvrdej práce a poďakovanie patrí zamestnancom mestského úradu a občanom mesta. „Už v roku 2018 sme získali cenu za Digitálnu jednotku. Boli sme ocenení na Slovensku ako mesto, ktoré najviac napreduje a vie byť inšpiráciou pre iných. O to viac nás teší, že sme teraz získali aj hlavnú cenu za Enviromesto 2019. Mnohé opatrenia, za ktoré sme boli ocenení, sú koncepčné a nie je ich vlastne ani vidno. Budú mať dopad v ďalších rokoch. Nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme aj v širšom rozsahu rokov a vieme, kde mesto chceme posunúť. Táto cena je vlastne ocenenie toho, že vieme čo chceme a vieme, kam chceme dospieť,“ povedal Ján Ferenčák.

Cenu prevzal primátor Ján Ferenčák v Žiline. Snímka: mesto Kežmarok

Udeľovanie cien v rámci súťaže Enviromesto 2019 bolo súčasťou 10. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálnej regionalizácie. O tituly sa bojovalo v štyroch súťažných oblastiach. Pezinok získal cenu za prechod na zelené a obehové hospodárstvo, Banská Bystrica za ochranu prírody a krajiny a zelenú infraštruktúru, Žilina uspela vďaka ochrane ovzdušia a v oblasti adaptácie a zmierňovania dopadov na zmeny klímy porotu najviac presvedčila Nitra. Prínosom súťaže je aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.

Jana TOMALOVÁ