Poslanci budú rozhodovať aj o podpore popradského športu

Mesto ruší Noviny Poprad, nahradiť ich má mesačník.

Poslanci môžu ovplyvniť aj budúcnosť seniorského hokeja. Snímka: mik

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade budú na štvrtkovom zasadnutí rozhodovať aj o ďalšej podpore seniorského športu v meste. Na stole majú poslanci prieskum verejnej mienky, ktorú pre mesto vypracovala bratislavská agentúra AKO.

Komisia návrh nepodporila

Okrem veku, vzdelania a pohlavia dostali opýtaní jedinú otázku: „Mesto Poprad chce týmto výskumom zistiť, aký je váš názor na financovanie športových klubov. Mesto doteraz priamo finančne podporovalo športové kluby mládeže, aj profesionálne kluby dospelých. Mládež chce mesto podporovať aj naďalej, a naďalej chce aj platiť prevádzkové náklady všetkých športovísk. Chceme sa vás teda opýtať: Podľa vás malo by mesto ďalej podporovať aj profesionálne kluby dospelých, alebo by malo tieto finančné prostriedky využiť napríklad na školstvo, sociálne veci a kultúru?

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Na takto položenú otázku odpovedalo 61,2 percenta opýtaných, že chce využitie financií na iné oblasti, 33,7 percenta opýtaných bolo za podporu profesionálnych klubov dospelých a 5,1 percenta opýtaných nevedelo, alebo sa nevyjadrilo. Na základe tejto ankety navrhuje samospráva poslancom prijať uznesenie, ktorým majú poslanci schváliť neposkytovanie dotácií na činnosť od 1. januára budúceho roku pre družstvá dospelých hokeja, futbalu a basketbalu. Výsledky prieskumu už prerokovala komisia školstva, športu a mládeže. Hoci správu vzala na vedomie, v prípade hlasovania o pozastavení dotácií pre športové kluby sa všetci šiesti prítomní členovia komisie zdržali hlasovania.

Zrušia mestské noviny

Po tridsiatich rokoch plánuje mesto Poprad zrušiť príspevkovú organizáciu Redakcia Poprad – noviny občanov. Tá by mala zaniknúť ku koncu tohto roka. S tým súvisí aj zrušenie vydávania týždenníka – Poprad – noviny občanov mesta. Nahradiť by ich mal mesačník Poprad, ktorý mesto vydávalo ešte v roku 2014. Tvorbu nového mesačníka má zabezpečovať organizačná zložka mestského úradu, ktorá má vzniknúť v rámci zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu.

Hovoriť sa bude aj o hospodárení firmy Aquapark Poprad. Snímka: rov

Poslanci si tiež vypočujú správu o hospodárení spoločnosti Aquapark Poprad. Mesto už skôr avizovalo, že plánuje predať svoj 15-percentný podiel v tejto spoločnosti. Minulý rok hospodárila spoločnosť s tržbami viac ako 11,8 milióna eur. Podľa predloženej správy rok 2018 bol historický z pohľadu tržieb. Hospodársky výsledok predstavoval viac ako 755-tisíc eur. Firma vlani zamestnávala 166 zamestnancov s priemernou mzdou 947 eur.

Poslanci by tiež mali schváliť nového riaditeľa Centra sociálnych služieb. Z dvoch prihlásených do výberového konania navrhla výberová komisia schváliť na post riaditeľky CSS Evu Mašteníkovú. Do funkcie by mala nastúpiť 1. novembra. Malo by sa tak ukončiť takmer šesťmesačné prechodné obdobie, keď spoločnosť dočasne viedla Zuzana Kvaková, ktorá 15. mája nahradila bývalú riaditeľku Evu Kovalčíkovú, ktorá bola menovaná len začiatkom tohto roka.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa začína vo štvrtok o 8.00 h na Mestskom úrade v Poprade. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Rastislav OVŠONKA