S revitalizáciou kežmarského sídliska Sever začnú na jar

Kontrola eurofondového projektu oddialila začiatok prác.

Sídlisko už dostalo novú cestu i parkovacie miesta. Snímka: jat

Ohľadom revitalizácie vnútrobloku sídliska Sever v Kežmarku sa minulý štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval počas interpelácií poslanec Andrej Zreľak. V článku „Obnova Severu pokračuje. Sídlisko bude zelenšie“ zo 17. septembra tohto roku sme informovali, že od stredy 18. septembra bude mať spoločnosť Cesty Košice na práce deväť mesiacov. Ide o investíciu vo výške 407-tisíc eur, z čoho 85 percent pokrývajú európske fondy, desať percent štátny rozpočet a päť percent zaplatí mesto Kežmarok.

Termín by mali stihnúť

Podľa vedúcej oddelenia územného plánovania a výstavby Mestského úradu v Kežmarku Evy Kelbelovej bolo stavenisko odovzdané v polovici júla, práce však boli pozastavené. „Dodávateľovi bol daný pokyn, aby s prácami nezačali,  pokiaľ nemáme výsledky z kontroly z VÚC-ky. Ak by sa niečo zmenilo, bol by problém to vykryť, nemáme v rozpočte prostriedky na celú stavbu, len na spolufinancovanie,“ hovorí Eva Kelbelová. Podľa nej mala samospráva avízo, že ihneď  po podpise zmluvy bude urobená kontrola a do týždňa bude mať stanovisko z VÚC, rozhodnutie prišlo až 11. septembra. S dodávateľom vstúpili do rokovania a nastala otázka, či urobiť to, že sa celé územie rozkope a zrušia sa terajšie komunikačné plochy. Technologický postup hovorí, že všetko treba vybúrať a následne robiť základy pod prvky.

Obyvatelia sídliska budú môcť po revitalizácii využívať dve detské ihriská, dve fitness zóny, oddychovú zónu a malú futbalovú arénu. Snímka: jat

Zhruba 40 percent z celej stavby je dodávka jednotlivých prvkov, ktorú zabezpečuje Cesty Košice v subdodávke. „Problém je ten, že prvky by boli dodané v decembri alebo januári, vtedy nie je možné ich inštalovať ani skompletovať práce,“ vysvetľuje Kelbelová. Po zvážení, že sídlisko by bolo celú zimu rozbité, sa obe strany zhodli, že dodávateľ objedná prvky a hneď na jar, ako sa bude dať, začne s prácami v teréne. Dodávateľ prehlásil, že pokiaľ bude mať všetky prvky už na sklade, vie za dva až tri mesiace urobiť stavbu v teréne, čo pre samosprávu znamená splnený termín.

Podobne dopadla aj škôlka

Revitalizácia vnútrobloku pozostáva z obnovy chodníkov, vytvorenia nových peších prieťahov, opravy schodísk smerom k ulici Pod lesom aj vnútroblokových schodísk. Pribudnú i rampy na bezbariérový prístup. Súčasťou projektu sú dve detské ihriská, dve fitness zóny, oddychová zóna a malá futbalová aréna. Dodávateľ zrevitalizuje aj kontajnery, pribudnú prvky drobnej architektúry, stojany na bicykle a dažďové záhrady na zlepšenie mikroklímy. Vo vnútrobloku sa vysadí 329 rastlín, stromov, krov a kvetov.

Podobný osud, čo sa týka očakávania výsledkov záverečných kontrol z riadiacich orgánov,  postihol aj škôlku na Možiarskej ulici. S jej rekonštrukciou malo mesto začať v júni tohto roku, kvôli čakaniu na výsledky poslednej kontroly však stanovený termín nedodržali a počas školského roka práce nepripadajú do úvahy. Rekonštrukcia musí počkať rok, samospráva chce s prácami začať v júni 2020 a dokončiť opravu do konca prázdnin. Poslanci na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili všetky predložené návrhy, vrátane žiadosti o dotácie na obnovu Barónky a Reduty.

Jana TOMALOVÁ