TMR plánuje postaviť 266 domov a škôlku

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts predložila zámer na výstavbu novej lokality na bývanie.

V tejto lokalite za cestou plánuje TMR staviť novú lokalitu. Snímka: TMR

Vyrásť by mala medzi cestami na Tatranskú Lomnicu a Starú Lesnú. Investor navrhuje vybudovanie lokality s názvom Lomnické jazerá. Začiatok výstavby plánuje na apríl budúceho roku,  ukončenie na rok 2028. „V tejto chvíli prebiehajú jednotlivé povoľovacie procesy vrátane EIA. Preto zatiaľ nedokážeme presne definovať, či začiatok realizácie bude v avizovanom termíne. V prípade úspešného zavŕšenia budú v prvej etape realizované inžinierske siete,“ uvádza hovorca spoločnosti TMR Marián Galajda. Investor má uzavreté dlhodobé nájomné zmluvy s vlastníkom pozemkov, spoločnosťou Forespo Helios 2. Časť pozemkov zatiaľ nie je majetkovo vysporiadaná. Riešené územie má rozlohu tisíc metrov štvorcových.

Musia zabezpečiť parkovacie miesta

Predpokladaný náklad investície je 62, 4 milióna eur bez DPH. Do ceny nie sú zahrnuté vedľajšie rozpočtové náklady ako zariadenie staveniska, územné a prevádzkové vplyvy či kompletizačná činnosť. Projektová dokumentácia rieši štúdiu 266 stavebných pozemkov na výstavbu samostatne stojacich rodinných domov a v zástavbe dvojdomu. Mali by byť dvojpodlažné so sedlovou strechou bez využitia priestoru krovu a môžu byť podpivničené. Rozlohu úžitkovej plochy rodinného domu navrhuje TMR na 120 metrov štvorcových. Maximálna zastavanosť pozemku by nemala presiahnuť 30 percent a na 30 percentách by mala dostať priestor zeleň. Pre jeden rodinný dom musia byť na vlastnom pozemku vytvorené podmienky pre parkovanie dvoch áut. Z navrhovanej lokality je podľa dokumentácie na severozápadnú stranu nádherný výhľad na panorámu Vysokých Tatier a na južnú a juhozápadnú stranu je výhľad na masív Nízkych Tatier s dominantnou Kráľovou Hoľou.

Plánujú aj škôlku

Slepé ulice sú navrhnuté s otočňou pre nákladné automobily s dĺžkou do 8,0 metra, hasičské autá a autá na odvoz komunálneho odpadu. Súčasťou IBV Lomnické jazerá je aj chodník so šírkou dva metre s povrchom z betónovej zámkovej dlažby. Verejná zeleň je navrhovaná v rámci dva metre širokého zeleného pásu pozdĺž miestnej komunikácie. Cez zelený pás budú spevnené plochy – vjazdy a prístupy k rodinným domom. V zelenom páse bude osadené verejné osvetlenie. Zámer rieši výstavbu rodinných domov spolu s objektom občianskej vybavenosti, a tým je  materská škola v obci Veľká Lomnica. „Škôlka je súčasťou zámeru, keďže chceme lokalitu pripraviť aj pre mladé rodiny a takáto vybavenosť je vítaná aj zo strany obce,“ vysvetľuje Marián Galajda. Škôlka by mala mať štyri triedy a má byť dvojpodlažná, nepodpivničená so sedlovou strechou bez využitia krovu.

Územie zasahuje do ochranného pásma

Do lokality by sa majitelia domov mali dostať navrhovanou miestnou komunikáciou napojenou na jestvujúcu cestu III/3102 Veľká Lomnica – Stará Lesná, investor tu plánuje trojnásobné napojenie. Návrh rieši aj prepojenie na pôvodnú cestu II/540 Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica – s dopojením na jestvujúce miestne komunikácie vedené severne od futbalového ihriska v obci. Územia sa nachádza východne v smere do Starej Lesnej, západne od cesty na Tatranskú Lomnicu, navrhovaná činnosť je umiestnená do ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. O územné rozhodnutie zatiaľ spoločnosť nepožiadala, štúdia je podľa TMR v súlade s územným plánom obce.

Jana TOMALOVÁ